Gå til innholdet

Organisasjon

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning er en selvstendig stiftelse med tilknytning til Den norske kirke. Stiftelsens styre er også styre for høgskolen.
DMMH er en relativt liten høgskole i norsk målestokk, men den eneste som er spesialisert innen barnehagelærerutdanning.

Rektor er høgskolens faglige og administrative leder. Høgskolens ledelse består av 6 personer.

DMMHs ledelse

  • Rektor Hans-Jørgen Leksen
  • Prorektor for masterutdanning Ellen Karoline Gjervan
  • Prorektor for barnehagelærerutdanning Eva Brønstad
  • Prorektor for FoU og oppdrag Ingar Pareliussen
  • Administrasjonssjef Geir Inge Lien
  • Fungerende studiesjef Hans Christian- Ristad

Fagseksjoner og administrasjon

Høgskolens 95 faglige ansatte er organisert i 10 seksjoner.

Øvrige ansatte utgjør høgskolens administrasjon.
Oppdatert