Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Ledelse og organisasjon

DMMH er en selvstendig stiftelse med tilknytning til Den norske kirke. Stiftelsens styre er også styre for høgskolen.

Organisasjonskart Årsrapport 2023
DMMH er en relativt liten høgskole i norsk målestokk, men den eneste som er spesialisert innen barnehagelærerutdanning. Rektor er høgskolens faglige og administrative leder.

Høgskolens ledelse består av følgende:

 • Rektor Else Berit Skagen
 • Prorektor for utdanning Kris Kalkman
 • Prorektor for FoU Lisbeth Gederaas
 • Administrasjonssjef Geir Inge Lien
 • Studiesjef Mona Wærøe Langseth

Høgskolen er organisert i tre institutt:

 • Institutt for pedagogikk
  Instituttleder Eva Stai Brønstad:
  • Faggruppe for pedagogikk
 • Institutt for real-, natur- og samfunnsfag
  Instituttleder Malin Noem Ravn
  • Faggruppe for fysisk aktivitet og helse
  • Faggruppe for matematikk
  • Faggruppe for natur, miljø og helse
  • Faggruppe for samfunnsfag
 • Institutt for språk, kunst og kultur
  Instituttleder Wencke H. Iversen
  • Faggruppe for drama
  • Faggruppe for kunst og håndverk
  • Faggruppe for musikk
  • Faggruppe for norsk
  • Faggruppe for religion, livssyn og etikk

Fagseksjoner og administrasjon

Høgskolens om lag 110 faglige ansatte er organisert i 10 faggrupper. Øvrige ansatte utgjør høgskolens administrasjon. Administrative stillingskoder ved DMMH.

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning er en selvstendig stiftelse med tilknytning til Den norske kirke. Stiftelsens styre er også styre for høgskolen

Meritteringsordning

I brev frå KD 23. juni 2017 om Meld.St.16 (2016-2017) - Kultur for kvalitet i høyere utdanning- blir alle institusjonar i UH-sektoren bedt om å innføre eit lokalt tilpassa meritteringssystem for utdanningsfaglig kompetanse, seinast våren 2019. DMMHs meritteringsordning ble vedtatt av høyskolestyret 24. april 2018.


Høgskolen historie