Gå til innholdet

Skikkethetsnemnd

Løpende skikkethetsvurdering av alle studenter skal foregå gjennom hele studietiden.
En slik kontinuerlig vurdering skal blant annet gjøres av hensyn til barnehagebarn studenten er i kontakt med under studietiden.

Skikkhethetsnemnda består av 8 medlemmer:

  • Rektor
  • En ekstern representant
  • To studentrepresentanter
  • To representanter fra praksisfeltet
  • To faglærere.
Oppdatert