Gå til innholdet

Styret ved DMMH

Styret har 10 medlemmer med stemmerett. Medlemmene er oppnevnt av:
  • Nidaros Biskop (2 medlemmer)
  • Kirkerådet (2 representant)
  • Normisjon (1 representant)
  • IKO Kirkelig Pedagogisk senter (1 representant)
  • Ansatte på DMMH (2 representanter)
  • Studentene (2 representanter)
 
Styret har det overordnede ansvaret for høgskolens drift og utvikling, og fatter vedtak i saker som ikke er delegert til lavere nivå i delegasjonsreglementet. Det vises ellers til Universitets- og høyskoleloven.
 
Funksjonstid:  
Eksterne styremedlemmer sitter i 4 år. Ansatterepresentanter velges for 2 år og studentrepresentanter for 1 år. 

Styrets medlemmer

Oppnevnt av Nidaros biskop:                                   

Kari Berg, vara Ingvild Mestad
Øystein Flø, vara Aud Kristin Saltvik Aasen

Oppnevnt av Normisjon: 

Arne Lyngstad, vara Jann Karlsen

Oppnevnt av IKO - Kirkelig pedagogisk senter: 

Marte Eriksen (nestleder), vara Gunnfrid Ljones Øierud

Oppnevnt av Kirkerådet:

Olav Molven (leder) vara Kåre Fuglseth
Kristine Aksøy, vara Kristin Frydenlund

Ansatterepresentanter: 

Inger Bakken, vara Vibeke Glaser
Olav Bjarne Lysklett, vara Pål Gerhard Rystad

Studentrepresentanter: 

Martine Iversen, vara Lisa Kristensen
Ole Andreas Strømsnes


Møteordning: Styret møtes ca. 5 ganger i året.
Oppdatert