Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Styret ved DMMH

Styret har det overordnede ansvaret for høgskolens drift og utvikling, og fatter vedtak i saker som ikke er delegert til lavere nivå i delegasjonsreglementet. Det vises ellers til Universitets- og høyskoleloven.

styret_hosten23
Årshjul styret 2024

Styrets medlemmer

 • Kathrine Moen , vara Ingvild Mestad (oppnevnt av Nidaros biskop)
 • Marte Løvik, vara Aud Kristin Saltvik Aasen (oppnevnt av Nidaros biskop)
 • Hans Martin Øverkil, vara Karoline Giske Sandnes (oppnevnt av Normisjon)
 • Marianne Uri Øverland (styreleder), vara Asbjørn Håkonseth (oppnevnt av IKO - Kirkelig pedagogisk senter) 
 • Espen Schjetne (nestleder), vara Paal Christian Bjønnes (oppnevnt av Kirkerådet)
 • Elise Ottesen Søvik, vara April Maja Almaas (oppnevnt av Kirkerådet)
 • Elin Birgitte Ljunggren (ansatterepresentant), vara Maria Sødal Haugen
 • Børge Iversen (ansatterepresentant), vara Thomas Nguyen
 • Bjørn Andre Grongstad Nubdal (studentrepresentant), vara Ole-Martin Waag Strømvik
 • Jacqeline Maduga (studentrepresentant)
 • Rektor Else Berit Skagen, Sekretær for styret

Styremedlemmenes tilhørighet

Styret har 10 medlemmer med stemmerett som er oppnevnt av:
 • Nidaros Biskop (2 medlemmer)
 • Kirkerådet (2 representant)
 • Normisjon (1 representant)
 • IKO Kirkelig Pedagogisk senter (1 representant)
 • Ansatte på DMMH (2 representanter)
 • Studentene (2 representanter)
Eksterne styremedlemmer sitter i 4 år. Ansatterepresentanter velges for 2 år og studentrepresentanter for 1 år. 

Møteordning

Styret møtes ca. 7 ganger i året.

Årshjul styret 2024 (pdf)