Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Styret ved DMMH

Styret har det overordnede ansvaret for høgskolens drift og utvikling, og fatter vedtak i saker som ikke er delegert til lavere nivå i delegasjonsreglementet. Det vises ellers til Universitets- og høyskoleloven.

Styrets medlemmer

 • Kari Berg (nestleder), vara Ingvild Mestad (oppnevnt av Nidaros biskop)
 • Ivar Selmer-Olsen, vara Aud Kristin Saltvik Aasen (oppnevnt av Nidaros biskop)
 • Jann Karlsen, vara Hans Martin Øverkil (oppnevnt av Normisjon)
 • Marianne Uri Øverland (styreleder), vara Helene Horsfjord (oppnevnt av IKO - Kirkelig pedagogisk senter)
 • Espen Schjetne, vara Vebjørn L Horsfjord (oppnevnt av Kirkerådet)
 • Kristin Frydenlund , vara Kristine Aksøy (oppnevnt av Kirkerådet)
 • Vibeke Glaser, vara Maria Sødal Haugen (ansatterepresentant)
 • Olav Bjarne Lysklett (ansatterepresentant), vara Jan Ketil Torgersen
 • Daniel Åmot Hov (studentrepresentant)
 • Siri Bull Karlsen (studentrepresentant), vara Emma Opland 

Styremedlemmenes tilhørighet

Styret har 10 medlemmer med stemmerett som er oppnevnt av:
 • Nidaros Biskop (2 medlemmer)
 • Kirkerådet (2 representant)
 • Normisjon (1 representant)
 • IKO Kirkelig Pedagogisk senter (1 representant)
 • Ansatte på DMMH (2 representanter)
 • Studentene (2 representanter)
Eksterne styremedlemmer sitter i 4 år. Ansatterepresentanter velges for 2 år og studentrepresentanter for 1 år. 

Møteordning

Styret møtes ca. 5 ganger i året.