Gå til innholdet

Styret ved DMMH

Styret har det overordnede ansvaret for høgskolens drift og utvikling, og fatter vedtak i saker som ikke er delegert til lavere nivå i delegasjonsreglementet. Det vises ellers til Universitets- og høyskoleloven.

Styrets medlemmer

 • Kari Berg, vara Ingvild Mestad (oppnevnt av Nidaros biskop)
 • Øystein Flø, vara Aud Kristin Saltvik Aasen (oppnevnt av Nidaros biskop)
 • Jann Karlsen (oppnevnt av Normisjon)
 • Marianne Uri Øverland (nestleder), vara Gunnfrid Ljones Øierud (oppnevnt av IKO - Kirkelig pedagogisk senter)
 • Olav Molven (leder) vara Kåre Fuglseth (oppnevnt av Kirkerådet)
 • Kristine Aksøy, vara Kristin Frydenlund (oppnevnt av Kirkerådet)
 • Inger Bakken, vara Vibeke Glaser (ansatterepresentanter)
 • Olav Bjarne Lysklett, vara Pål Gerhard Rystad (ansatterepresentanter)
 • Vegard Kolberg, vara Ole Kristian Haugen (studentrepresentanter)
 • Simen Tjølsen Oftedahl (studentrepresentant)

Styremedlemmenes tilhørighet

Styret har 10 medlemmer med stemmerett som er oppnevnt av:
 • Nidaros Biskop (2 medlemmer)
 • Kirkerådet (2 representant)
 • Normisjon (1 representant)
 • IKO Kirkelig Pedagogisk senter (1 representant)
 • Ansatte på DMMH (2 representanter)
 • Studentene (2 representanter)
Eksterne styremedlemmer sitter i 4 år. Ansatterepresentanter velges for 2 år og studentrepresentanter for 1 år. 

Møteordning

Styret møtes ca. 5 ganger i året.