Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Styret ved DMMH

Styret har det overordnede ansvaret for høgskolens drift og utvikling, og fatter vedtak i saker som ikke er delegert til lavere nivå i delegasjonsreglementet. Det vises ellers til Universitets- og høyskoleloven.

Styrets medlemmer

 • Kathrine Moen , vara Ingvild Mestad (oppnevnt av Nidaros biskop)
 • Ivar Selmer-Olsen , vara Aud Kristin Saltvik Aasen (oppnevnt av Nidaros biskop)
 • Jann Karlsen, vara Hans Martin Øverkil (oppnevnt av Normisjon)
 • Marianne Uri Øverland (styreleder), vara Anne Birgitta Langmoen Kvelland (oppnevnt av IKO - Kirkelig pedagogisk senter)
 • Espen Schjetne (nestleder), vara Vebjørn L Horsfjord (oppnevnt av Kirkerådet)
 • Elise Ottesen Søvik, vara April Maja Almaas (oppnevnt av Kirkerådet)
 • Maria Sødal Haugen, vara Kari Emilsen (ansatterepresentant)
 • Pål Gerhard Rystad (ansatterepresentant), vara Jon Olaf Berg
 • Bjørn Andre Grongstad Nubdal (studentrepresentant), vara Ole-Martin Waag Strømvik
 • Hanne Lundemo Bakken, (studentrepresentant), vara Maria Vidal 
 • Rektor Else Berit Skagen, Sekretær for styret
styret2022-2

Styremedlemmenes tilhørighet

Styret har 10 medlemmer med stemmerett som er oppnevnt av:
 • Nidaros Biskop (2 medlemmer)
 • Kirkerådet (2 representant)
 • Normisjon (1 representant)
 • IKO Kirkelig Pedagogisk senter (1 representant)
 • Ansatte på DMMH (2 representanter)
 • Studentene (2 representanter)
Eksterne styremedlemmer sitter i 4 år. Ansatterepresentanter velges for 2 år og studentrepresentanter for 1 år. 

Møteordning

Styret møtes ca. 7 ganger i året.

Årshjul styret DMMH (pdf.)