Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Slik jobber DMMH med Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådde i kraft 1. juli 2022. Den skal sikre respekten for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Den gir også åpenhet og fullt innsyn i hvordan større bedrifter arbeider for å fremme dette.

Hvem gjelder loven for?

Loven gjelder foreløpig for større virksomheter, så vel private som offentlige.

Hva gjør DMMH?

I tråd med vårt arbeid for økt bærekraft og anstendig arbeid, pågår arbeidet med å innføre Åpenhetsloven.

Loven pålegger informasjonsplikt og aktsomhetsvurderinger. Plikten til å gi informasjon innebærer at vi på forespørsel må oppgi bl.a. hva vi gjør for å trygge gode arbeidsforhold hos egne ansatte og leverandører, vårt arbeid med å legge til rette for rettferdig rekruttering og medarbeidere med spesielle behov, m.m.

Vi vurderer, så langt det er mulig, risikoen for at noen av våre leverandører bryter med menneskerettigheter, herunder barns rettigheter etter barnekonvensjonen, i tillegg til sosial, kulturell, materiell og økonomisk bærekraft i tråd med FNs og egne bærekraftsmål.

DMMH arbeider kontinuerlig for likestilling og mot diskriminering noe vi også dokumenterer under aktivitets- og redegjørelsesplikten (www.dmmh.no/arp), samt oppfyller krav som stilles til rapportering på likestilling og diskriminering i styrets årsberetning.

Av forebyggende tiltak kan vi nevne at DMMH ansetter uavhengig av kjønn, religion, etnisk bakgrunn og legning. Det er kvalifikasjoner og personlig egnethet som er avgjørende. DMMH har varslingsrutiner på plass.

Informasjon og retningslinjer vedrørende åpenhetsloven
Årsrapport - Åpenhetsloven, redegjørelse for aktsomhetsvurdering
Aktsomhetsvurderingen, 6 trinn