Gå til innholdet

Lønn og refusjonskrav

Praksislærer for studenter fra Dronning Mauds Minne Høgskole lønnes etter avtale om praksisopplæring mellom praksisbarnehagen og høgskolen.

Praksislærers lønn (i samsvar med gjeldende avtaleverk):

Kr. 625,- per studentuke med en student
Kr. 1 075,- per studentuke med to studenter

Praksislærere med 30 studiepoeng (10 vekttall) veiledningspedagogikk eller mer, mottar i tillegg kr. 2.000,- for student i 16 uker. Kr 1.000,- for student i 8 uker. Kr 500,- for student i 4 uker.

I henhold til avtale om praksisopplæring er nedsatt arbeidstid til praksislærerfunksjonen.
  • 5,0 timer per studentuke med en student
  • 7,5 timer per studentuke med to studenter

I denne tiden regnes før og etterarbeid, møter før og etter praksis og veiledning 2 timer pr. uke.

Refusjon

Praksisbarnehagene må sende inn refusjonskrav til DMMH, hvor på høgskolen foretar utbetaling av refusjonskravet. Refusjonskravet beregnes med utgangspunkt i skjema utarbeidet av høgskolen.

Hovedregel er at det settes inn vikar for nedsatt arbeidstid. Refusjonen utgjør en samlet
oversikt over de ytelser praksisbarnehagen bidrar med til høgskolens praksisopplæring.
Refusjonsoppgjør utbetales kun mot innsendt refusjonsskjema.

Styrerhonorar

I henhold til avtale om praksisopplæring er styrerhonoraret kr 400,- per praksisuke.

Oppdatert