Gå til innholdet

Møter og fagdager

Fagdager

Hvert studieår arrangerer vi fagdager for praksislærere og styrere, med fokus på ulike tema. Fagdagene er gratis for våre samarbeidsbarnehager.

Vi tar gjerne i mot forslag til aktuelle tema. Invitasjon til fagdager sendes ut i begynnelsen av semesteret.

Møter om praksisperioden

I forbindelse med oppstart av praksisperiodene arrangeres det et møte der studenter, praksislærere, styrere og praksisveiledere/faglærere fra DMMH, deltar.

Møtene foregår vanligvis via nett. Det kreves kun tilgang til PC med internett og høytaler for å kunne delta. Informasjon om selve oppkoblingen til møtet sendes ut sammen med praksisavtalen, og møtene har en varighet på ca. to timer. Studentene drar til barnehagen og deltar i møtet sammen med praksislærer. Planer for og relevant informasjon om praksis blir gjennomgått. Student og praksislærer får anledning til å bli kjent og gjøre nødvendige avtaler. Det er anledning for praksislærere å stille spørsmål via chat.  Møtene inngår i tid til frikjøp av praksislærer som barnehagen får refundert. 

Oppdatert