Gå til innholdet

Praksis 1.klasse/SFO

Studentene skal i løpet av utdanningen ha 5 dager praksis som sikter mot å gi kunnskap og innsikt i hvordan overgangen mellom barnehage og skole kan gjennomføres på best mulig måte. Praksisen foregår i studentgrupper på 1.trinn og i SFO.  

Det er krav om 100 % tilstedeværelse i praksis. 

Hver studentgruppe skriver en rapport etter praksis. Rapporten er et arbeidskrav som høgskolen skal godkjenne. 

Heltidsstudentene gjennomfører 5 dager praksis i 2.studieår.

Studenter på deltid og ABLU gjennomfører 5 dager praksis i 3.studieår.
 
Oppdatert