Gå til innholdet

Praksisdokumenter

pdf_icon Praksiskontrakt
pdf_icon Praksisrapport i barnehagelærerutdanningen
pdf_icon Praksisrapport i førskolelærerutdanningen

Vurdering

explorer Prosedyrer ved tvil om godkjent praksis
explorer Prosedyrer ved ikke bestått praksis

Skjemaer knyttet til vurdering av praksis i barnehagelærerutdanningen

pdf_icon Melding om at du står i fare for ikke å få praksisperioden godkjent
pdf_icon Midtveisvurdering - Student ved barnehagelærerutdanningen
pdf_icon Sluttvurdering - Barnehagelærerutdanning

Skjemaer knyttet til vurdering av praksis i førskolelærerutdanningen

pdf_icon Melding om at du står i fare for ikke å få praksisperioden godkjent
pdf_icon Midtveisvurdering - Student ved førskolelærerutdanningen
pdf_icon Sluttvurdering - Førskolelærerutdanningen 

Påmelding, lønn og refusjon

pdf_icon Påmelding til praksis
explorer Avtale vedrørende øvingslærere i førskolelærerutdanningen 2004/05
pdf_icon Orientering om godtgjøring og refusjoner
excel Refusjonskrav for veiledet praksis i barnehage
excel Refusjonskrav for veiledet praksis i barnehager i Trondheim Kommune
pdf_icon Lønnsskjema for praksislærere for studenter fra Spesialped. og Barnehageped. 
pdf_icon Lønnsskjema for praksislærer for studenter i grunnskolepraksis

Diverse

pdf_icon Avtale om makulering av sensitivt materiale
pdf_icon Avtale om makulering av lydopptak - barns språk
pdf_icon Egenmelding for studenter i praksis
pdf_icon Eksempel på didaktisk plan
pdf_icon Eksempel på oppsett av dagsrytmen i barnehagen
pdf_icon Eksempel på oppsett av lederdag i barnehagen
pdf_icon Observasjonsoppgave 1. studieår
pdf_icon Observasjonsoppgave 3. studieår, BLU 
pdf_icon Observasjonsoppgave 3. studieår, FLU 
pdf_icon Samtale med styrer i praksisperioden, gjelder for 3. klasse BLUmidtveisvurdering-skjema
Oppdatert