Gå til innholdet

Praksishåndbok

Håndboka er ment som et praktisk og nyttig hjelpemiddel i planlegging, gjennomføring og etterarbeid i forbindelse med praksisopplæringen.

Oppdatert