Gå til innholdet

Praksisperioder - studieåret 2018/2019

Praksis i barnehagelærerutdanningen har et omfang på 100 dager, fordelt på alle studieår. 95 dager gjennomføres i barnehage, og 5 dager gjennomføres i 1. trinn og SFO med fokus på overgangen barnehage-skole. Praksis i 1. trinn og SFO gjennomføres i grupper.

Heltidsstudiet

1. studieår

Totalt 35 dager praksis fordelt på to perioder:
- 10 dager praksis i uke 42-43 (15.-26. oktober 2018)
- 25 dager praksis i uke 1-6 (2. januar - 8. februar 2019) , inkludert 3 innedager

2. studieår

Totalt 40 dager praksis fordelt på to perioder (5 dager i 1. trinn/ SFO og 35 dager i barnehage).

5 dager praksis i 1. trinn og SFO:
- hovedmodell: uke 48 (26.-30 november 2018)
- KF: uke 49 (3.-7. desember 2018)
- MF: uke 49 (3.-7. desember 2018)
- NF uke 49 (3.-7. desember 2018)

35 dager praksis i perioden uke 9–17 (1. mars - 26. april 2019)
Oppstart fredag i uke 9, påskeferie i uke 16.

3. studieår

25 dager praksis i perioden uke 45-49  (5. november - 7. desember 2018)

Deltidsstudiet

1. studieår

30 dager praksis i uke 1-7 (2. januar - 12. februar 2019)

2. studieår

30 dager praksis i uke 10-15 (4. mars - 12. april 2019)

3. studieår

Totalt 30 dager praksis fordelt på to perioder (5 dager i 1. trinn/ SFO og 25 dager i barnehage).

5 dager praksis i 1. trinn og SFO i uke 42 (15.-19. oktober 2018)

25 dager praksis i uke 4-5 og 10-12 (21. januar - 1. februar og 4. mars - 22. mars 2019)

4. studieår

10 dager praksis i uke 47-48 (19.-30 november 2018)

ABLU

3. studieår

Totalt 30 dager praksis fordelt på to perioder (5 dager i 1. trinn/ SFO og 25 dager i barnehage).

5 dager praksis i 1. trinn og SFO i uke 46 (12.-16. november 2018)

25 dager praksis i egen barnehage i uke 5-10 (28. januar-5. mars 2019)

4. studieår

10 dager praksis i egen barnehage i uke 47-48 (19.-30. november 2018)

Etter- og videreutdanning barnehagepedagogikk

10 dager praksis i uke 13-14 (25. mars-5. april 2019)

Master i spesialpedagogikk

MSSRO4010 Sårbarhet og resiliens i barns oppvekst:
50 timer praksis i løpet av uke 41-44 (8.oktober- 2.november 2018)

MSKSR4020 Kommunikasjon, språkstimulering og relasjonskompetanse: 
55 timer praksis i løpet av uke 4-6 (21. januar - 1. februar 2019)

Internasjonale studenter (NECEC)

35 dager i tidsrommet uke 35-45.
Oppdatert