Gå til innholdet

Praksisperioder, studieåret 2017/18

Barnehagestudiet ved DMMH inneholder minimum 20 uker (100 dager) veiledet praksis i løpet av tre (fire) år.

Heltidsstudiet

1. studieår

35 dager praksis fordelt på 2 perioder:
- 10 dager praksis i uke 42 og 43 (16.  - 27.oktober 2017)
- 25 dager praksis i uke 1-7 (3. januar - 13. februar 2018) 

2. studieår

35 dager praksis i perioden uke 10–18 (5. mars - 30. april 2018)
Påskeferie i uke 13.

3. studieår

25 dager praksis i perioden uke 45-49 2017 (6. november - 8. desember)

Deltidsstudiet

1. studieår

30 dager praksis i uke 1-7 (3. januar - 13. februar)

2. studieår

30 dager praksis.
Oppstart fredag i uke 9, praksis fortsetter i uke 10,11,12 (2. mars- 23. mars 2018) -14,15,16 (3. april -20.april 2018)

3. studieår

25 dager praksis i uke 4-5 og 10-12 (22. januar - 2. februar og 5. mars - 23. mars)

4. studieår

2 uker fordypningspraksis i perioden uke 48 og 49 (27. november - 8. desember 2017)

Praksis ABLU

2. studieår

30 dager praksis i uke 43 - 45 (23. oktober - 10. november 2017) og uke 10 - 12 (5. mars - 23. mars 2018) 

3. studieår

25 dager praksis i egen barnehage i uke 5 - 10. (29. januar - 6. mars 2018)

Praksis, overgangen barnehage/skole - 1 uke grunnskole/SFO

2 NF uke 48
2 MF uke 48
2 KF uke 49
2 klasse hovedmodell uke 49
3 deltid uke 42
3 ABLU uke 49

Praksis for års- og halvårsenhetene

Barnehagepedagogikk: uke 16 og 17 (16. -27.april 2018)
Spesialpedagogikk:
- Sårbarhet og resiliens i barns oppvekst:
50 timer praksis i løpt av uke 41,42,43,44 (9.oktober- 3.november 2017)
- Kommunikasjon, språkstimulering og relasjonskompetanse: 
55 timer praksis i løpet av uke 4-6 (22. januar - 9. februar 2018)
 
Oppdatert