Gå til innholdet

Reiseutgifter i praksis

Reiseutgifter i forbindelse med praksis må påregnes.

Studenter som har praksis innenfor AtB’s sone Stor-Trondheim får ikke dekket reiseutgifter til og fra praksissted. Studenter må selv dekke utgifter ved deltakelse på turer/utflukter etc. som barnehagen eventuelt arrangerer i praksisperioden.

DMMH refunderer delvis merutgifter til studenter som i praksisperioden reiser til og fra praksissted utenfor sone Stor-Trondheim. 

Studenter som etter eget ønske har praksis utenfor sone Stor-Trondheim får ikke dekket sine reiseutgifter. Dette gjelder også deltidsstudenter.

AtB’s sone Stor-Trondheim dekker området Trondheim kommune, tom Børsa, Ler og Hommelvik.

Skjema for refusjon av reiseutgifter finnes på hjemmesiden.

Ved refusjon gjelder følgende:

Daglig reise mellom hjem og
praksissted hvor avstanden er:   

Refunderes

 Inntill 30 km  kr 30,- pr dag
 Inntill 50 km  kr 40,- pr dag
 Over 50 km  kr 50,- pr dag

NB! Dette gjelder også hvis studenten velger å bruke egen bil.

Søknadsfrist:

Søknad om refusjon av reiseutgifter må leveres praksiskontoret senest to uker etter praksisperioden er over. Søknader som leveres senere enn dette refunderes ikke.
 
Oppdatert