Gå til innholdet

Søknad om refusjon av reiseutgifter i praksis

For studenter som i praksisperioden reiser til og fra barnehage/skole utenfor sone Stor-Trondheim (AtB). Søknad om refusjon av reiseutgifter må sendes senest to uker etter at praksisperioden er over. Søknader som leveres senere enn dette vil ikke bli behandlet.


Oppdatert