Gå til innholdet

Taushetsplikt

Studenter ved DMMH er underlagt taushetsplikt i studiet (jf. Lov om universiteter og høyskoler § 4.6). Taushetsplikten er hjemlet i Forvaltningslovens § 13 og Lov om barnehager § 20.

Studenter har på lik linje med personalet i barnehagen taushetsplikt om forhold knyttet til barna, barnas hjem og til forhold i barnehagen som han/hun blir kjent med i praksisperiodene.

Taushetsplikten gjelder også i forhold til medstudenter og andre på høgskolen.

Når du semester registrerer deg i Student web, må du bekrefte at du vil overholde bestemmelsene om taushetsplikt.

Vær bevisst på hva du deler både muntlig og skriftlig, dette gjelder også på nett.
Oppdatert