Gå til innholdet

Fravær og tilstedeværelse

Hvis ikke annet er angitt i studieplanen, er tilstedeværelseskravet oppfylt ved tilstedeværelse på minimum 80 % av undervisningen i registreringsperioden.

Tilstedeværelse, fravær, eksamen og vurdering


Retningslinjer for hjelpemidler ved eksamen (pdf)
Instruks for eksamensvakter (pdf)

Reglement for tilstedeværelse og fravær finner du i DMMHs Studiereglement (pdf) under kapittel 5, "Krav om tilstedeværelse i undervisningen".

Godkjent tilstedeværelse er et krav for å oppnå eksamensrett i den eksamen som tilstedeværelseskravet er knyttet til ifølge emnebeskrivelsen.

Merk at søknad om utvidet fravær ikke vil bli behandlet før etter nytt studiereglement er vedtatt. Nytt studiereglement vil offentliggjøres høsten 2019. 

Søk om utvidet fravær Spørsmål om fraværsprosent