Gå til innholdet

Søknad om utvidet fravær fra undervisning

Søknaden gjelder for ett studieår.
Merk at søknad om utvidet fravær ikke vil bli behandlet før etter nytt studiereglement er vedtatt. Nytt studiereglement vil offentliggjøres senest 1. oktober. 
Du bør ikke oppgi personsensitiv informasjon i søknadsskjemaet

Dokumentasjon leveres i ekspedisjonen, godt merket med navn og studentnummer. Søknader uten gyldig dokumentasjon vil ikke bli behandlet.