Gå til innholdet

Søknad om utvidet fravær fra undervisning

Søknaden gjelder for ett studieår.
Du bør ikke oppgi personsensitiv informasjon i søknadsskjemaet

Dokumentasjon leveres i ekspedisjonen, godt merket med navn og studentnummer. Søknader uten gyldig dokumentasjon vil ikke bli behandlet.