Gå til innholdet

Skriving av fagtekst - referanser og kilder

Systemet består av to deler:

Henvisningsmåten. Det gjøres såkalt «in line», i den løpende teksten

  • Umiddelbart etter et sitat eller annet man har hentet fra en kilde, angis kilden ved som hovedregel å sette i parentes forfatteretternavnet, årstallet for utgivelsen, og evt. sidetallet det henvises til: Bla bla bla (Fosse & Hovdenak, 2014, s. 69) mer bla bla.

Én felles liste over alle kildene du har henvist til – Referanselista