Gå til innholdet

Klassekode

Bachelor

Barnehagelærerutdanningen
1A - 1B - 1C - 1D - 1E
2A - 2B - 2C - 2D - 2E
3INT - 3LED - 3LSU - 3NAT - 3YNG - 3MDK

Deltid - barnehagelærerutdanningen
1G1 - 1G2
2G1 - 2G2
3G1 - 3G2
4G

Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse
1MF - 2MF - 3MF

Barnehagelærerutdanning med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk
1KF - 2KF - 3KF

Barnehagelærerutdanning med vekt på natur og friluftsliv
1NF - 2NF - 3NF

Master

1MBL - Mastergradsstudium i barnehageledelse (kull 2018)
2MBL - Mastergradsstudium i barnehageledelse (kull 2017)
2MKP - Mastergradsstudium i barnekultur og kunstpedagogikk (kull 2017)
1MSP - Mastergradsstudium i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom (kull 2018)
2MSP - Mastergradsstudium i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom (kull 2017)
2MBK -  Mastergradsstudium i barnehagekunnskap - barndom i et samfunn i endring (kull 2017)

Videreutdanning

BHPED1 - Barnehagepedagogikk, del 1
BLP - Læringsmiljø og pedagogisk ledelse
KSB - Språklæring og språkutvikling i barnehagen
MEPed - Menighetspedagogikk
Necec - Norwegian Early Childhood Education and Care
Styrer-16 - Styrerutdanningen i Midt-Norge (kull 2016)
Styrer-17 - Styrerutdanningen i Midt-Norge (kull 2017)
VBLU - Veiledning i barnehagelærerutdanningen
UHPed - Universitets- og høgskolepedagogikk