Gå til innholdet

Sensur og karaktersystem

Sensuren kunngjøres første virkedag etter sensurfristen.

Symbol

Betegnelse

Generell, kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier

 A

 Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.

 B

 Meget god
Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.

 C

 God Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.

 D

 Nokså god
En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.

 E

 Tilstrekkelig Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.

 F

 Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.
Oppdatert