Gå til innholdet

Tilrettelegging

DMMH legger forholdene til rette for studenter med særskilte behov. Her finner du informasjon om tilrettelegging i studiehverdagen og på eksamen.

Det å være student er faglig utfordrende. I tillegg kommer alle studenter til høgskolen med individuelle forutsetninger, som gjør at hver enkelt student angriper sine faglige gjøremål forskjellig. 

Alle er ansvarlige for å ta grep om sin egen studiesituasjon – for å gjøre det som trengs for at de skal kunne prestere sitt beste. 
En del av dette ansvaret handler om å be om hjelp når man trenger det.

Tilrettelegging i studiehverdagen

Dysleksi

Studenter med dysleksi kan ta kontakt med studieveileder  for å få informasjon om tilrettelegging. Du kan søke om å få låne lydbøker via Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek. Studieveileder kan henvise studenter som ønsker en utredning til logopedisk senter.

Skrivestøtteprogram 

Lingdys og Lingright er lese- og skriveverktøy i norsk og engelsk som er utviklet for personer med dysleksi eller andre former for lese- og skrivevansker. Textpilot er et tilsvarende program som også gir lese- og skrivestøtte i norsk og engelsk.

Du som er under utdanning og har dokumentasjon på at du har spesifikke lese- og skrivevansker (for eksempel dysleksi), kan søke NAV hjelpemiddelsentral om Lingdys/Lingright (lingit.no) eller Textpilot. Det gjør du ved å benytte søknadsskjema fra NAV. Vi kan bistå deg med å søke dersom du ønsker det.

Søknadsskjema

Funksjonsnedsettelser

Studenter med andre funksjonsnedsettelser (for eksempel ADD, synshemming, hørselshemming)  bør ta kontakt med studieveileder for å høre hvilke muligheter man har for tilrettelegging. For at man skal få den hjelpen man trenger, bør man ta kontakt så tidlig  i studieløpet som mulig.

Behovet for tilrettelegging skal være dokumentert ved attest fra lege, logoped, evt. annen sakkyndig instans. Dokumentasjonen skal inneholde forslag til mulige tiltak. Studenter med nedsatt funksjonsevne (inkludert dysleksi) kan søke om hjelpemidler fra  NAV hjelpemiddelsentralen. Du kan også søke om ekstra stipend fra Lånekassen.

Tilrettelegging under praksis

Ved særskilte behov kan det søkes om styrket veiledning og utvidet tid på innlevering av praksisrapport. Studenten må søke til praksiskontoret før dette kan innvilges.

Tilrettelegging av eksamen

Ved særskilte behov kan man søke om tilrettelegging av eksamen. Kun søknader som leveres innen fristen og med gyldig dokumentasjon behandles. Gyldig dokumentasjon er attester fra lege, fysioterapeut eller annen spesialist.

Studenter kan søke om følgende tilrettelegginger til eksamen:
  • utvidet tid
  • tilgang til PC
  • opplesing av eksamenstekst/Lingdys
  • eget rom

Studenter som ammer kan søke om forlenget tid, men trenger ikke attest fra lege.

Studenter med akutt behov for tilrettelegging må legge ved attest fra lege.
Oppdatert