Gå til innholdet

De yngste barna i barnehagen

Forskning viser at de yngste barna trenger nære relasjoner til voksne som grunnlag for en trygg start i livet. Samtidig viser annen forskning at de yngste barna også har stort utbytte og glede av samspill med hverandre.

Fordypningen vektlegger begge disse perspektivene i arbeid med de yngste barna i barnehagen, barn i alderen 0-3 år. Kunnskaper om de yngste barnas utvikling og læring er sentralt. De voksnes ansvar og oppgaver som tilretteleggere og samspillspartnere i forhold til barns egen skaping av lek og kultur, fokuseres gjennom vektlegging av ledelse. Barnehagelærerens ulike roller belyses i et samfunnsperspektiv. Videre drøftes de yngste barnas plass i barnehagen, og deres situasjon i dagens samfunn, samt barnehagens rolle i et flerkulturelt og forbrukerorientert samfunn.
Oppdatert