Gå til innholdet

Internasjonalt semester, Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv (studier i utlandet)

Internasjonalt semester ved DMMH er organisert som en fordypningsenhet kalt ”Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv – studier i utlandet” (ABIP), og er et tilbud til studenter som ønsker å ta en del av sin barnehagelærerutdanning ved en utdanningsinstitusjon utenfor Norge.

Utenlandsoppholdet inkluderer 3. studieårs praksisperiode gjennomført i en ”Early Childhood Education and Care”-institusjon (ECEC).

Fordypningen består av to emner, der hvert emne er på 15 studiepoeng. Det ene emnet er felles for alle studenter som velger denne fordypningen, mens det andre emnet gjennomføres ved en samarbeidende vertsinstitusjon i utlandet. Siden ikke alle våre samarbeidspartnere tilbyr studiepoenggivende studier, gis det to alternative versjoner av det siste emnet, avhengig av hvilken utenlandsk vertsinstitusjon studentene velger. De to alternativene for dette emnet er enten ”Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv – studier i utlandet” (ABIP-siu) ved studiepoenggivende samarbeidspartnere, eller «Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv - casestudier i utlandet» (ABIP-case) for studier ved samarbeidsinstitusjoner som ikke gir studiepoeng.

Fordypningen starter med felleskomponenten på 15 stp som gis ved DMMH. Denne delen er felles for alle som velger internasjonalt semester.

Studiets andre del: Utenlandsopphold alt 1:

- ”Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv – casestudier i utlandet” (ABIP-siu): Studiepoenggivende studier ved utenlands studiested.

Studenten gjennomfører studium ved en utenlandsk utdanningsinstitusjon med et studieopplegg som skal godkjennes av DMMH før utreise. Studenten får studentstatus på linje med øvrige studenter ved den utenlandske studieinstitusjonen og avlegger studiepoeng-givende eksamener som godkjennes som en del av utdanningen til bachelor barnehagelærer ved DMMH. Studier ved 2 høgskoler og universitet hos våre samarbeidspartnere i Europa, USA og Sør-Afrika er studiepoeng-givende. Eksamensresultatet innpasses i bachelorgraden.

Studiets andre del: Utenlandsopphold alt 2:

- «Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv – casestudier i utlandet”(ABIP-case):

Studenten gjennomfører en komponent på 15 stp i form av et casestudium i en eller flere barnehager i utlandet, som tilrettelegges av DMMHs utenlandske studieinstitusjonspartnere. Eksamen avlegges ved DMMH etter endt opphold ute, som en del av utdanningen til bachelor barnehagelærer. Casestudier utføres i stor grad i barnehagepraksis i mellom-amerikanske og afrikanske land (unntatt Sør-Afrika) i samarbeid med DMMHs partnerinstitusjoner.
Informasjon om studiestedene i utlandet gis i løpet av januar for studenter i 2. studieår, med studiestart i august samme år. Listen over mulige studiesteder oppdateres fortløpende og legges ut på DMMHs nettsider.
Oppdatert