Gå til innholdet

Ledelse i en lærende barnehage

Barnehagefeltet gjennomgår raske og store forandringer, og disse endringene øker kravene til omstilling og utvikling hos dem som arbeider i barnehagen. Både rollene som styrer og pedagogiske ledere i barnehagen er forpliktet på sentrale føringer i sektoren.

Fordypningsenheten har fokus på ledelse i barnehagen fra perspektivet som pedagogisk leder. Feltet forutsetter kompetanse i pedagogisk ledelse, strategisk ledelse og verdiledelse for å utvikle barnehagen som lærende organisasjon. Innholdet i denne fordypningen vil fokusere på systematiske og langsiktige endrings- og læringsprosesser i barnehagen, hovedsakelig knyttet til rollen som pedagogisk leder. Fordypningen er knyttet til implementeringsarbeid, teamarbeid og utviklingsarbeid, i tråd med ”Kompetanse for framtidens barnehage”, (Kunnskapsdepartementet, 2013).

Studentene vil gjennom teori, praksis, veiledning og øvelser oppøve kritisk refleksjon om rollen som pedagogisk leder. Kompetanse i samarbeid med ulike tjenester i sektoren, og planlegging, gjennomføring og vurdering av egen ledelse vil stå sentralt.

Fordypningen kan også gi et godt grunnlag for masterstudier og etter- og videreutdanning i barnehageledelse ved DMMH eller andre høgskoler.
Oppdatert