Gå til innholdet

Fravær og tilstedeværelse

Reglement for tilstedeværelse og fravær finner du i DMMHs Studiereglement, under kapittel 5, "Krav om tilstedeværelse i undervisningen".
Hvis ikke annet er angitt i studieplanen, er tilstedeværelseskravet oppfylt ved tilstedeværelse på minimum 80 % av undervisningen i registreringsperioden.

Godkjent tilstedeværelse er et krav for å oppnå eksamensrett i den eksamen som tilstedeværelseskravet er knyttet til ifølge emnebeskrivelsen.
Oppdatert