Gå til innholdet

Håndbok for masteroppgaven

På disse sidene har vi samlet informasjon som kan være nyttig i arbeidet med masteroppgaven.

Her finner du informasjon og tips om hvordan planlegge, skrive og levere en masteroppgave. Du finner også informasjon om de rettigheter og plikter du har som student ved høgskolen.

Lykke til!

Studiereglement

Masteroppgavens reglement er beskrevet i kapittel 3 i Studiereglementet.

Emnebeskrivelser

Emnebeskrivelsen for masteroppgaven ligger i det enkelte masterprogrammets studieplan.

Oversikt over hendelser, oppgaver og frister:


Oppdatert