Gå til innholdet

Søknad om permisjon

Du kan søke om permisjon fra studiene ved DMMH.

Du kan lese mer om regelverket for søknad om permisjon på lenken http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-11-30-1841

Husk også å oppgi hvilket emne arbeidskravet gjelder.

Dokumentasjon sendes på mail (studentservice@dmmh.no) eller leveres godt merket med navn og studentnummer.
Oppdatert