Gå til innholdet

Ofte stilte spørsmål

Får jeg studieplass hvis jeg står på ventelisteplass x?

Vi har dessverre ingen ledige studieplasser på bachelorutdanningene i årets opptak for 2018.

Hvor finner jeg pensumlistene?

Pensumlistene finner du under hvert emne i studiemodellen. Velg studiet ditt her https://studier.dmmh.no/nb, klikk deg videre inn på «studieplan» og velg emnet ditt i studiemodellen.

Hvor finner jeg timeplanen?

Timeplanen finner du på denne nettsiden: https://dmmh.no/studentliv/praktisk-informasjon/timeplan.

Hva må jeg gjøre som ny student?

For en oversikt over hva du må gjøre som ny student, se https://dmmh.no/studentliv/ny-student.

Når er studiestart?

Informasjon om studiestart finner du her https://dmmh.no/studentliv/studiestart-2018-19.

Har DMMH fadderuke?

Førsteårsstudentene oppfordres til å delta på Quak! fadderordning og arrangement i regi av Linjeforeningen Caeca Regina. For info om Quak!, se http://quak.no/.

Er det obligatorisk undervisning?

På bachelorutdanningene er det obligatorisk undervisning. På masterutdanningene og videreutdanningene kan det variere.

Hvor mye fravær kan jeg ha/hvor mye må jeg være tilstede?

Hvis ikke annet er angitt i studieplanen, er tilstedeværelseskravet oppfylt ved tilstedeværelse på minimum 80 % av undervisningen i registreringsperioden. Godkjent tilstedeværelse er et krav for å oppnå eksamensrett i den eksamen som tilstedeværelseskravet er knyttet til ifølge emnebeskrivelsen. Se mer om tilstedeværelse og fravær under kapittel 5 Krav om tilstedeværelse i undervisningen her https://dmmh.no/media/dokumenter/regler-og-forskrifter/studiereglement-vedtatt-21-08-17-revidert-01-02-18.pdf.

Hvordan og når betaler jeg studieavgift?

Du finner faktura til studieavgift på Studentweb. Betalingsfristen er 1. september for høstsemesteret. For mer informasjon om studieavgift, se https://dmmh.no/studentliv/ny-student/studieavgift.

Hvordan semesterregistrerer jeg meg, og hvordan vet jeg at jeg har fått riktige emner?

Du semesterregistrerer deg på Studentweb før 1.september ved å bekrefte utdanningsplanen din. Emnene du skal ha ligger i utdanningsplanen din. Kontroller at du har fått korrekte emner, ved å sammenlikne med studieplanen for ditt studie, som du finner her https://studier.dmmh.no/nb.

Hvordan søker jeg om politiattest?

Følg anvisningen her https://dmmh.no/studentliv/ny-student/politiattest.

Hvor finner jeg hybel?

Studentsamskipnaden Sit tilbyr hybler i kollektiv og ulike leiligheter for studenter. Se mer her https://www.sit.no/hybel.

Kan jeg få praksisplass i hjemkommunen min dersom jeg går barnehagelærerutdanning deltid?

Studenter på barnehagelærerutdanning deltid kan få tildelt praksisplass ut fra geografiske forhold, så langt dette lar seg gjøre, uten at det går på bekostning av faglige og pedagogiske krav.

Kan jeg undervise i grunnskolen med bachelor barnehagelærer?

Hvis du ønsker å være lærer på barnetrinnet, anbefaler vi at du tar grunnskolelærerutdanning. Du kvalifiserer ikke for undervisning på barnetrinnet med barnehagelærerutdanning. Barnehagelærerutdanningen er først og fremst for å kvalifisere for jobb i barnehage.
Selv om det teoretisk er mulig, vet vi at det er veldig vanskelig for en barnehagelærer å få innpass i skolen. Derfor anbefaler vi heller å ta lærerutdanning. Denne loven har ikke vært endret på lenge og vi tror at det vil komme en endring nå når opptaksregler for lærerutdanning har blitt endret og lærerutdanningen har blitt femårig. Så i teorien er det mulig, men i praksis vanskelig.

Hva, bortsett fra i barnehage, kan jeg jobbe som når jeg er utdannet barnehagelærer?

Hvis man ikke ønsker å jobbe i barnehage, kan man søke på andre barnerelaterte yrker som i for eksempel SFO, fritidsklubb eller tilsvarende steder. Med en bachelor i barnehagelærer så kan man også ta master og kvalifisere seg til en del andre jobber som spesialpedagog, logoped, rådgiver, saksbehandler. Du kan også lese mer på denne siden. https://utdanning.no/yrker/beskrivelse/barnehagelaerer.
Oppdatert