Gå til innholdet

Ofte stilte spørsmål

Hvor mye fravær kan jeg ha/hvor mye må jeg være tilstede? Kan jeg søke om utvidet fravær?

Hvis ikke annet er angitt i studieplanen, er tilstedeværelseskravet oppfylt ved tilstedeværelse på minimum 80 % av undervisningen i registreringsperioden. Godkjent tilstedeværelse er et krav for å oppnå eksamensrett i den eksamen som tilstedeværelseskravet er knyttet til ifølge emnebeskrivelsen. Les mer om fravær og tilstedeværelse.

Her finner du skjema for spørsmål om fraværsprosent og  søknadsskjema for søknad om utvidet fravær.

Hvor finner jeg hybel?

Studentsamskipnaden i Trondheim, Sit, tilbyr hybler i kollektiv og ulike leiligheter for studenter. Les mer om dette på Sit sine nettsider.

Hva, bortsett fra i barnehage, kan jeg jobbe som når jeg er utdannet barnehagelærer?

Hvis man ikke ønsker å jobbe i barnehage, kan man søke på andre barnerelaterte yrker som i for eksempel SFO, fritidsklubb eller tilsvarende steder. Med en bachelor i barnehagelærer så kan man også ta master og kvalifisere seg til en del andre jobber som spesialpedagog, logoped, rådgiver, saksbehandler. Du kan også lese mer på Utdanningsdirektoratets oversikt på utdanning.no

Hva må jeg gjøre som ny student?

Under "Studentliv" finner du en oversikt over hva du må gjøre som ny student.

Er det obligatorisk undervisning?

På bachelorutdanningene er det obligatorisk undervisning. På masterutdanningene og videreutdanningene kan det variere.

Hvor finner jeg pensumlistene?

Pensumlistene finner du under hvert emne i studieplanen. Velg studiet ditt her https://studier.dmmh.no/nb, klikk deg videre inn på «studieplan» og velg emnet ditt i studiemodellen.

Hvordan søker jeg om politiattest?

Følg anvisningen på våre nettsider om politiattest.

Kan jeg få praksisplass i hjemkommunen min dersom jeg går barnehagelærerutdanning deltid?

Studenter på barnehagelærerutdanning deltid kan få tildelt praksisplass ut fra geografiske forhold, så langt dette lar seg gjøre, uten at det går på bekostning av faglige og pedagogiske krav.

Hvordan semesterregistrerer jeg meg, og hvordan vet jeg at jeg har fått riktige emner?

Du semesterregistrerer deg på Studentweb før 1.september ved å bekrefte utdanningsplanen din. Emnene du skal ha ligger i utdanningsplanen din. Kontroller at du har fått korrekte emner, ved å sammenlikne med studieplanen for ditt studie, som du finner her https://studier.dmmh.no/nb.

Hvordan og når betaler jeg studieavgift?

Du finner faktura til studieavgift på Studentweb. Betalingsfristen er 1. september for høstsemesteret. For mer informasjon les om studieavgift på våre nettsider.

Når er studiestart?

Informasjon om studiestart vil bli publisert på våre nettsider i god tid før studiestart.

Tilrettelegging

DMMH legger forholdene til rette for studenter med særskilte behov. Du kan lese på nettsiden som omhandler tilrettelegging.

Hvor finner jeg timeplanen?

Timeplanen finner du på nettsiden om timeplan.

Kan jeg undervise i grunnskolen med bachelor barnehagelærer?

Hvis du ønsker å være lærer på barnetrinnet, anbefaler vi at du tar grunnskolelærerutdanning. Du kvalifiserer ikke for undervisning på barnetrinnet med barnehagelærerutdanning. Barnehagelærerutdanningen er først og fremst for å kvalifisere for jobb i barnehage. Selv om det teoretisk er mulig, vet vi at det er veldig vanskelig for en barnehagelærer å få innpass i skolen. Derfor anbefaler vi heller å ta lærerutdanning. Denne loven har ikke vært endret på lenge og vi tror at det vil komme en endring nå når opptaksregler for lærerutdanning har blitt endret og lærerutdanningen har blitt femårig. Så i teorien er det mulig, men i praksis vanskelig.

Oppdatert