Gå til innholdet

Bibliotek

Biblioteket gir tilgang til relevant og oppdatert faglitteratur, og veileder i referansehåndteringsverktøy og søketeknikk. Biblioteket er åpent for alle, og ligger i 2. etasje i hovedbygget.

Søketjenester og skriveverktøy

Oria (bibliotekkatalogen)

Google Scholar Søk & Skriv EndNote Web of Science

Les mer om hvordan du bruker våre søketjenester til å finne litteratur til dine studier.

Åpningstider

Dag i uken Betjente tider Ubetjente tider*
Mandag og onsdag 08:30—19:00 06:30—23:00
Tirsdag, torsdag og fredag 08:30—15:30 06:30—23:00
Lørdag og søndag Ingen betjening 06:30—23:00

* I de ubetjente åpningstidene kan studenter låse seg inn på biblioteket med studentkort og PIN-kode.

Kontakt biblioteket

Facebook Gå til messenger ??
Telefon 73805242
E-post bibliotek@dmmh.no
Besøk: Biblioteket ligger i 2. etasje i hovedbygget.

Andre bibliotektjenester

Fornye lån Les studentoppgaver på nett 

Arkivering og formidling av forskningsresultater

Publiserer du vitenskapelige artikler eller kapitler, skal disse avleveres høgskolens vitenskapelige arkiv i BIBSYS Brage. Les mer om hvordan du leverer forskningsresultatet ditt for arkivering.

Leverer du bacheloroppgave eller masteroppgave har du mulighet til å signere en publiseringsavtale for å gjøre oppgaven din tilgjengelig i Oria og Google Scholar gjennom det vitenskapelige arkivet.