Gå til innholdet

Bibliotek

Biblioteket gir tilgang til relevant og oppdatert faglitteratur, og veileder i referansehåndteringsverktøy og søketeknikk. Biblioteket er åpent for alle, og ligger i 2. etasje i hovedbygget.

Søketjenester og skriveverktøy

Oria (bibliotekkatalogen)

Google Scholar Søk & Skriv EndNote Web of Science

Les mer om hvordan du bruker våre søketjenester til å finne litteratur til dine studier.

Åpningstider

Mandag og onsdag: 08:30-19:00
Tirsdag, torsdag og fredag: 08:30-15:30

Selvbetjent bibliotek

Studenter kan låse seg inn på biblioteket med studentkort og PIN-kode innenfor byggets åpningstider (06:30—23:00).

Kontakt biblioteket

Facebook: Gå til messenger ??
Telefon: 73805242
E-post: bibliotek@dmmh.no

Besøk:Biblioteket ligger i 2. etasje i hovedbygget.

Andre bibliotektjenester

Fornye lån Les studentoppgaver på nett 

Arkivering og formidling av forskningsresultater

Publiserer du vitenskapelige artikler eller kapitler, skal disse avleveres høgskolens vitenskapelige arkiv i BIBSYS Brage. Les mer om hvordan du leverer forskningsresultatet ditt for arkivering.

Leverer du bacheloroppgave eller masteroppgave har du mulighet til å signere en publiseringsavtale for å gjøre oppgaven din tilgjengelig i Oria og Google Scholar gjennom det vitenskapelige arkivet.