Gå til innholdet

Finne litteratur

Det er store, til tider uhåndterbare mengder informasjon som er tilgjengelig gjennom biblioteket, og ethvert forskningsprosjekt krever en bevisst tilnærming til litteratursøk og innsamling av relevante tekster. Søkestrategier er metoder for å gjennomføre slike litteratursøk.

As you search for sources, you must be knowledgeably systematic, because if you miss an important one, you'll lose credibility.

– Fra Kate L. Turabian, 2007, A manual for writers of research papers, theses, and dissertations, 7. utg., Chicago: The University of Chicago Press, s. 29.

Finne enkelte bøker eller artikler

Har du en referanse til en bok eller en artikkel, er det enkleste å bruke bibliotekkatalogen Oria til å få tak i materialet. Bruk søkefeltet for å søke etter nøkkelord fra materialet: tittel, forfatter, emne og år. Hvis du har en referanse fra pensumlista på emnet ditt er det greiest å kopiere og lime inn forfatter, utgivelsesår og tittel.

Har du ISBN-nummeret for hånden anbefales det å søke på dette for å få tak i den aktuelle utgaven. For artikler er det gjerne et DOI-nummer som identifiserer artikkelen.

oria-soekefelt
Figur: Velg Alle bibliotek for å søke etter bøker i fagbibliotek i hele Norge.

 


Merk at kapitler i bøker ofte ikke er registrert i bibliotekkatalogen. I dette tilfellet må man søke på bokens tittel.

Merk deg også de ulike valgene for hvor i katalogen du vil søke. Standarden er at søket er begrenset til bøker og artikler i bibliotekets samling. Hvis du benytter fanen Alle bibliotek kan du søke etter bøker i alle universitets- og høgskolebibliotek i Norge, og hvis du huker av for Inkluder materiale ditt bibliotek ikke har tilgang til i avgrensningsskjemaet til venstre kan du søke etter artikler registrert over hele verden. Det er på denne måten du finner materiale for fjernlån.

inkluder-materiale
Figur: Velg Inkluder materiale ditt bibliotek ikke har tilgang til for å søke etter artikler og andre elektroniske ressurser som høgskolen ikke abonnerer på.

 


oria-vis-fulltekst
Figur: Husk å legge merke til tilgjengelighetsstatus og å undersøke fanen Vis fulltekst i søkeresultatet for å oppdage fulltekstversjon av artikler. Hvis artikkelen er tilgjengelig online og fanen vises er det stor sannsynlighet for at biblioteket har tilgang til artikkelen, og du trenger derfor ikke å legge inn en fjernlånsbestilling.

 

Finne litteratur på hylla

De fysiske bøkene i samlingen er organisert i grupper slik at det er mulig å gresse etter relevant litteratur ved å gå til plasseringen for emnet du er interessert i.

Det er to hovedsamlinger ved biblioteket. Fagbøker er plassert inne i hoveddelen av biblioteket, samme rom som skranken og stille lesesal på mesaninen. Skjønnlitteratur og barnebøker er plassert i rommet over gangen. Det er også et lukket lager i Astrid Watnes' hus som det er mulig å bestille bøker fra.

Skjønnlitteratur og barnebøker er ordnet i større grupper:

Hyllesignatur Beskrivelse
b[deweynummer] [Bokstav] Fagbøker for barn
bl [Bokstav] Bildebøker
b [Bokstav] Barnebøker
e [Bokstav] Eventyrbøker
Barn. lyr. [Bokstav] Barnelyrikk
Lyr. [Bokstav] Lyrikk
[Bokstav] Øvrig skjønnlitteratur

Faglitteratur er ordnet etter Deweys desimalklassifikasjon, som er et system for å dele inn litteratur etter emne og å forenkle gjenfinning på hylla. Systemet tar utgangspunkt i ti generelle kategorier:

Deweykode Beskrivelse
000 Referanse, informasjon og datamaskiner
100 Filosofi, psykologi og etikk
200 Religion
300 Samfunnsvitenskap
400 Språk
500 Naturvitenskap og matematikk
600 Medisin, teknologi og anvendt vitenskap
700 Kunst og fritidsaktiviteter
800 Litteratur
900 Historie, biografi og geografi

Disse kategoriene har «underemner» som er mer spesifikk inndeling av emner. For eksempel har koden 153 emnebeskrivelsen «Bevisste mentale prosesser og intelligens», og denne koden «står under» 150 Psykologi og 100 Filosofi og psykologi. I dette tilfellet betegner 1-tallet lengst til venstre det mer generelle og tallene lengre mot høyre de mer og mer spesifikke. Dette er på samme måte som at desimaltall er mer «generelle» eller unøyaktige jo færre tall, og motsatt at de er mer «spesifikke» eller nøyaktige jo flere tall.

dewey-resultat
Figur: Bruk Deweykoden i søkeresultatet i Oria til å finne boka på hylla.

 

Finne litteratur om emner (åpne søk)

Åpne søk er mer utfordrende enn søk etter enkelttitler, siden man ikke umiddelbart kan se om et materiale er relevant eller ikke. I slike situasjoner er det lurt å tenke gjennom hvilke ord eller termer man vil søke med, slik at søket blir mest mulig treffsikkert. Fagområder har gjerne sitt eget vokabular for å beskrive fenomener, idéer og situasjoner, og man finner ofte relevant litteratur ved å bruke dette vokabularet. Når bøker blir registrert i bibliotekkatalogen brukes slike emneord for å gjøre katalogpostene synligere og mer tilgjengelige. I bibliotekkatalogen Oria kan man søke på emneord og andre nøkkelord. For å komme i gang med emnesøk er det lurt å finne en enkelt bok man allerede vet er relevant for sin problemstilling (se avsnittet over) og gå inn på katalogposten for å se hvilke emneord som er brukt på boka (gå ned til fanen Detaljer.)

oria-soekeresultat-emner
Figur: Bruk lenkene ved feltet Emner for å finne emneord som er brukt i bibliotekkatalogen.

 

Ved UiO er det utviklet en nettjeneste med et bedre grensesnitt opp mot emnesøk. Du kan navigere fra de mer generelle emnene ned til de mer spesielle emnene, og kontinuerlig se resultater på bøker i fagbibliotekenes felles bibliotekkatalog. NB: Bøkene i resultatlisten er lenket opp mot universitetsbibliotekenes kataloger, ikke til DMMHs katalog. Du kan derimot bruke bøkene du finner i nettjenesten i DMMHs Oria for å legge inn en fjernlånsbestilling.

For artikler er det mest hensiktsmessig å bruke spesialiserte litteraturdatabaser. I referansedatabasen ERIC, for eksempel, er det mulig å benytte fanen Thesaurus for å søke på emneord. Det som er viktig å merke seg i slike litteraturdatabaser er at emneordene ofte er kontrollerte, det vil se at de har en fast staveform og at de har tatt hensyn til synonymer. I ERIC er det derfor lurt å bruke funksjonen Browse Thesaurus for å oppdage akkurat hvilke emneord som er registrert i databasen. Alle emneordene i ERIC er registrert på engelsk.

eric-search
Figur: Bruk fanen Thesaurus for å søke på emneord i referansedatabasen ERIC.

En siste teknikk som ofte er brukt i forbindelse med åpne søk er såkalt omvendt siteringsanalyse, som innebærer å se på et gitt forskningsmateriale og finne ut hvem som har sitert det i andre forskningsmaterialer. Web of Science tilbyr slik analyse av siteringer på tvers av forskningsmaterialer. Denne teknikken gjør det lett å finne relatert litteratur når man allerede har én artikkel man vet er relevant for sin problemstilling. Man kan så navigere fra disse andre materialene til ytterligere andre relaterte materialer.

web-of-science-citations
Figur: Web of Science lar deg navigere i siteringsnettverket mellom forskningsmaterialer.

Bøker og nettsteder om søk og søketeknikk

Det er flere ressurser tilgjengelig som gir grundigere innføring i søketeknikk og det å finne litteratur:

Søk & Skriv
nettsted «laget for alle studenter som ønsker å lære mer om informasjonssøk og akademisk skriving, uavhengig av studiested og -emne.»
PhD on Track
nettsted som inneholder informasjon om søk og søketeknikk, mer egnet på master- og doktogradsnivå.
Digital studieteknikk : hvordan lære i informasjonssamfunnet
bok som tar for seg søk og gjenfinning i digitale kataloger.
The Oxford guide to library research
bok som går dypere inn i søk og gjenfinning, og tar også for seg leting i leksika og håndbøker.