Gå til innholdet

Kontakt biblioteket

Generelle henvendelser

Du kan spørre oss om hjelp på Facebook 💬, eller ved å kontakte oss gjennom andre kanaler:

Telefon:  73805242
E-post: bibliotek@dmmh.no
Besøk oss: Biblioteket ligger i 2. etasje i hovedbygget.

Du kan også kontakte den enkelte bibliotekar direkte, se informasjonen under.

Veiledning og kurs

Hvis du ønsker å sette av tid til mer inngående veiledning litteratursøk eller noen av referansehåndteringsverktøyene som er brukt ved høgskolen kan du også ta kontakt med oss. Vi introduserer gjerne i biblioteket for deg som er student, eller på ditt kontor hvis du er ansatt.