Gå til innholdet

Litteraturdatabaser

Litteraturdatabaser inneholder artikler fra flere tidsskrift, og gjør det enklere å finne relevant litteratur.

Tilgang hjemmefra

Du trenger ikke å være på høgskolen for å lese elektroniske artikler. Ved å koble deg til det samme nettverket som på skolen, kan du bruke Oria, Google Scholar eller andre spesialdatabaser til å finne relevant litteratur, hjemmefra. Les mer om hvordan du kan lese elektroniske artikler hjemmefra.

Søk etter artikler i fulltekst

Fulltekstsøk gjør det mulig å søke etter nøkkelord gjennom artiklene, i tillegg til informasjonen rundt artiklene som tittel og forfatter. Gjennom biblioteket får du tilgang til flere databaser:

Idunn
norske og nordiske tidsskriftartikler.
Taylor & Francis Online
tidsskrifter i fulltekst innen vitenskap, teknologi, samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag.
Sage Premier
tidsskrifter innen samfunnsvitenskap, humaniora, miljø- og biovitenskap.
JSTOR
internasjonal artikkel- og bokdatabase.

Bibliotekets søketjeneste Oria søker gjennom artikler i disse databasene, men søk direkte i den aktuelle databasen kan ofte være bedre for mer spesialiserte søk.

Søk etter artikler i referansedatabaser

Referansedatabaser tilbyr ikke fulltekstsøk, men har ofte en større base med artikler spesifikt lagret for å gjøre det lettere å finne referanser.

Web of Science
internasjonal artikkel- og referansedatabase.
Norart
norske og nordiske tidsskriftartikler.
ERIC
internasjonal referansedatabase innen pedagogikk.
Ingenta
internasjonal artikkeldatabase.
SveMed+
skandinaviske tidsskriftartikler om helse og medisin.
DOAJ
Directory of Open Access Journals tilbyr søk og gjenfinning i åpne tidsskrift fra alle fagfelt.
Google Scholar
litteraturdatabase utviklet og vedlikeholdt av søketjenesten Google.

Diverse databaser

Lesekroken
Flerspråklig samling av eventyr på nett. Kontakt biblioteket for publikumspassord.
Nordic Base of Early Childhood Education and Care
artikkeldatabase med fag innen barnehage og tidlig barndom.
Helsebiblioteket
informasjon om blant annet barn og helse.
Nasjonalbiblioteket
Nasjonalbibliotekets nettbiblioteket har fri tilgang til tilnærmet alle norske bøker utgitt før år 2000.