Gå til innholdet

Skriving og referering

Trenger du ekstra veiledning til skriving og referering i oppgavene dine, kan biblioteket bistå med faglitteratur og referanseverktøy.

Skriving av vitenskapelige tekster

Gode oppgaver følger som regel gode maler, og det er mye litteratur skrevet om det å skrive. Som en kort oversiktsressurs anbefaler biblioteket nettsiden Søk & Skriv, en informasjonsside «rettet mot studenter som skal skrive oppgaver på bachelor- og masternivå». Søk & skriv inneholder også gode veiledninger om relaterte oppgaver, som informasjonssøk, lesing og god kildebruk.

Tekstskriving på masternivå og som bidrag til forskningstidsskrift innebærer også en bredere utforsking av fagfeltet, og nettsiden PhD on Track inneholder gode og praktiske råd om søk og gjenfinning, systematiske søk og literature reviews. For skrivingen som sådan anbefaler biblioteket bøkene Kunnskapens språk : skrivearbeid som forskningsmetode, Vetenskaplig publicering : historik, praktik och etik og Writing for scholars : a practical guide to making sense & being heard.

Biblioteket har også flere fagbøker som tar for seg tekstskriving.

Ordbøker

Som student eller ansatt på Dronning Mauds Minne har du tilgang til ordboktjenesten Clarify, som tilbyr ordbøker i mange forskjellige språk. Mer om Clarify.

Referanser og litteraturlister

Referering er en sentral del av vitenskapelig kommunikasjon, og biblioteket kan bistå med referanseverktøy som gjør referanseprosessen lettere. Dronning Mauds Minne følger APA 6th ed. som standard referansestil. Søk & Skriv har flere gode veiledninger og eksempler på APA.

Biblioteket anbefaler studenter og ansatte å bruke referanseverktøyet EndNote, og tilbyr veiledning ved behov.