Gå til innholdet

EndNote

EndNote er et referansehåndteringsverktøy som integreres med Word og som hjelper deg med å organisere og bruke referanser mer effektivt.

Last ned EndNote på privat maskin Norsk APA 6th-stil

Installasjon og oppsett

Høgskolen har kjøpt lisens på EndNote slik at alle kan få EndNote på egen maskin. Logg deg inn på DMMHs programvareside (https://login.dmmh.no/sj/Download/EndNote/EndNote.html) for å laste ned EndNote til privat maskin.

En ofte brukt referansestil på høgskolen er Apa 6th, og EndNote kommer med støtte for Apa 6th på engelsk. For å bruke norsk Apa med EndNote må du derfor laste ned en fil som utvider EndNote til å kunne støtte norsk Apa. OsloMet utarbeider EndNote-fil for norsk Apa, og denne kan lastes ned her. Åpne fila i EndNote og lagre stilen, File → Save As...

Bygge opp EndNote-biblioteket

Den enkleste måten å legge til en referanse (men kanskje ikke den mest effektive) er å legge den til manuelt inne i EndNote. Du kan bruke funksjonen References → new reference til dette. Fyll ut relevante felt i skjemaet som dukker opp. Kildekompasset viser forslag til hvilke felter som bør fylles ut i EndNote for at referansen skal kunne formateres riktig.

Mange litteraturdatabaser tilbyr innlasting til EndNote av referansene man søker opp. For eksempel kan man i Oria søke opp artikler og bruke fanen Send til og deretter funksjonen EndNote for å laste inn i EndNote. Web of Science, Google Scholar og de fleste andre databaser tilbyr dette.

Merk: alltid sjekk ut referansen i EndNote ved bruk. Datagenererte referanser er ikke alltid til å stole på, og dataene som ble laget kan være rotete og feil. Oftest er referanser med galt utseende forårsaket av automatisk genererte referanser til EndNote. (Sjekk feltene i den aktuelle referansen og kryssjekk med hva kildekompasset foreslår)

En siste måte å legge til referanser er å bruke søkefunksjonen i EndNote-programmet. Velg modusen Online search mode og velg for eksempel Web of Science som database. Høyreklikk på aktuelle referanser og velg Copy references to for å kopiere referansen til det lokale EndNote-biblioteket.

Sammen med referansene i EndNote-kan du også feste relevante dokumenter (f. eks. PDF-filen) slik at du kan organisere litteraturen du er avhengig av. Velg referansen og, under attachments i høyre del av vinduet, dra filen(e) du ønsker å feste til referansen fra Explorer-vinduet i Windows.

Etterhvert som EndNote-biblioteket vokser er det lurt å tenke ut en hensiktsmessig måte å organisere referansene i mapper. Dette avhenger av hva som er nyttigst for deg, men ofte er det lurt å organisere mappene etter emne eller fagkrets.

Bruke EndNote med Word

Ha EndNote med det riktige biblioteket åpent samtidig som du jobber i Word. Når du skal tilføye en referanse i teksten din, plasserer du markøren på ønsket sted og velger EndNote-fanen øverst i Word. Her kan du sette inn en referanse direkte, eller trykke på go to EndNote for å velge referanser derfra. Ved å bruke CTRL-tasten kan du velge flere referanser for å legge inn disse samlet.

Ved å høyreklikke på referansen i den løpende teksten og trykke Edit Citations kan du forandre på den. For eksempel kan du legge til sidetall, skjule forfatter eller tilføye en prefiks eller suffiks til referansen.

Du kan bytte referansestil ved å gå til EndNote-fanen i Word og velge style. Velg for eksempel den norske Apa-stilen fra OsloMet (må lastes inn, se over)

Samarbeid

Referansene og referanselista i Word er såkalte datafelt og inneholder data og stilinformasjon styrt av EndNote. Det skiller seg fra vanlig tekst i Word ved at det kommer opp et grått felt rundt referansen og referanselista når man markerer området. Når man skal dele Word-filer med denne informasjonen fra EndNote er det derfor viktig å ha dette i mente da det ofte kan være årsaken til problemer.

UiO har skrevet en god veiledning i hvordan man kan flette sammen flere dokumenter (for eksempel i en situasjon hvor medforfattere skal sette sammen hoveddokumentet for innsending til forlag), og veiledningen er tilgjengelig her.