Gå til innholdet

Skikkethet

Vurdering av studentens skikkethet inngår som en del av utdanningen til barnehagelærer/spesialpedagog.
Dette gjelder også en rekke andre utdanninger innen barnehage, skole, helse og omsorg jf. Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.

Løpende skikkethetsvurdering

Alle studenter skal vurderes om de er skikket til yrket som barnehagelærer/spesialpedagog i løpet av utdanningen.

Løpende skikkethetsvurdering av alle studenter skal foregå gjennom hele studietiden. Forskriften angir 8 vurderingskriterier for skikkethet.

Tvil
Tvilsmelding om skikkethet kan komme fra forskjellige kilder f.eks. faglærere, praksislærere, studenter eller administrativt persjonale.

Tvil om students skikkethet meldes skriftlig til institusjonsansvarlig;  prorektor for barnehagelærerutdanning. Den som leverer tvilsmelding regnes ikke som part i saken, hvilket bl.a. betyr at de ikke får del i taushetsbelagt informasjon. Tvilsmeldingen må være signert, mer informasjon finner du i menyen til venstre
Oppdatert