Gå til innholdet

Skikkethetsnemnda

I henhold til forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning skal styret selv oppnevne en skikkethetsnemnd, jf. § 7.
  • Leder av nemnda:
    Rektor Hans-Jørgen Leksen
  • Ekstern representant:
    Advokat Stein Knut Tonning

Skikkethetsnemnda består i tillegg av to representanter fra praksisfeltet, to faglærere og to representanter fra studentene. På bakgrunn av skikkethetsnemndas innstilling fatter styret for DMMH vedtak om studentens skikkethet.
Oppdatert