Gå til innholdet

Studentorgansisasjoner og Sit

Som student på DMMH har du mange muligheter til å engasjere deg i frivillig arbeid og organisasjoner.
I tillegg til gruppene som presenteres her finnes det et utall organisasjoner utenfor DMMH som er drevet av eller med studenter.

Studentparlamentet består av representanter fra alle klassene ved DMMH. De arbeider for å bedre studentenes arbeidsvilkår ved høgskolen. 

Alle studenter ved DMMH blir medlem av Studentsamskipnaden Sit når de har betalt studieavgiften. Sit er organisert i Sit Bolig, Sit Kafe og Sit Velferd og arbeider for at studentene skal finne seg til rette i Trondheim. Organisasjonen samarbeider tett med studenter og utdanningsinstitusjonene.
Oppdatert