Gå til innholdet

Studentsamskipnaden Sit

Sit jobber for å gi deg en god og trygg studietid.
Semesteravgifta som studentene betaler hvert semester går til Sit og brukes til å finansiere velferdstilbudene til studentene.

Som student kan du være med og påvirke Sit sin virksomhet, enten ved å ta opp spørsmål direkte eller gjennom Studentrådet. Studentene har også flertall i styret til Sit.
Oppdatert