Gå til innholdet

Kurs i tidsplanlegging for studenter ved DMMH

Ønsker du å ta bedre grep om din egen tid?
  • Mål:
    Du skal få et grunnlag for å endre dine tidsprioriteringer.

    Kursinnhold:
  • Grunnleggende tidskartlegging
  • Energilekkasjer og tidstyver
  • Planleggingsverktøy
  • Erfaringsdeling

Personlig veiledning i etterkant av kurset
Oppdatert