Gå til innholdet

Studiestart 2018/19

Åpningshøytidelighet for nye bachelorstudenter:
Barnehagelærerutdanning, heltid: tirsdag 14. aug. 2018 kl. 10.00 i Glassgården
Barnehagelærerutdanning, deltid: mandag 20.aug. kl 09.00 på rom 703

Bachelor barnehageutdanning

Bachelor barnehagelærerutdanning, heltid: 
1. klasse bachelor barnehagelærerutdanning, heltid, starter opp ordinær undervisningen fredag 17. august. 

2. og 3. klasse bachelor barnehagelærerutdanning, heltid, starter opp undervisningen 21. aug. 

Bachelor barnehagelærerutdanning, deltid: 
1. og 3. klasse klasse bachelor barnehagelærerutdanning, deltid, starter opp undervisningen uke 34.

2. og 4. klasse bachelor barnehagelærerutdanning, deltid, starter opp undervisningen uke 36.

Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU):
3. klasse starter opp undervisningen uke 36.
4. klasse starter opp undervisningen uke 35.

Masterutdanningene

1. studieår master barnehageledelse starter opp undervisningen uke 34.
2. studieår master barnehageledelse starter opp undervisningen uke 36.

1. studieår master spesialpedagogikk starter opp undervisningen uke 34.
2. studieår master spesialpedagogikk starter opp undervisningen uke 35.

2. studieår master i barnekultur og kunstpedagogikk starter opp undervisningen uke 38.

2. studieår master i barnehagekunnskap starter opp undervisningen uke 35.

Videreutdanninger

Barnehagepedagogikk, del 2 Småbarnspedagogikk starter opp undervisningen uke 37.

Læringsmiljø og pedagogisk ledelse starter opp undervisningen uke 37. 

Språklæring og språkutvikling starter opp undervisningen uke 38.

1. studieår Styrerutdanningen i Midt-Norge starter opp undervisningen uke 37.
2. studieår Styrerutdanningen i Midt-Norge starter opp undervisningen uke 36.

Veiledning i barnehagelærerutdanningen starter opp undervisningen uke 40.
Oppdatert