Gå til innholdet

Studieveiledere

Har du spørsmål om studenttilværelsen, studiegjennomføringen eller annet, må du gjerne ta kontakt med en av våre studieveiledere.

Kontakt oss gjerne på epost: studieveiledning@dmmh.no, eller stikk innom oss. Du treffer oss i området rundt resepsjonen i første etasje.

Studieveiledere

Alle våre studieveiledere har flere års erfaring innenfor studieadministrasjon, og kan hjelpe deg med de fleste spørsmål om våre utdanninger og om personlige og faglige spørsmål knyttet til din studietid ved DMMH. Litt spesialiserte har vi likevel valg å være:

Kari:

 • Spørsmål om opptak til bachelorutdanning
 • Spørsmål om innpassing og fullføring av bachelorstudieprogram
 • Permisjoner - bachelorprogram
 • Utdanningsplaner - bachelorprogram
 • Studieavgift og andre studentavgifter
 • Lånekassen
 • Tilrettelegging
 • Studenter med dysleksi om rettigheter ved Høgskolen og mulighet for lån av hjelpemidler
 • Henvise til andre instanser (lege, sosionom, psykolog, logopedisk senter)
 • Alternative yrkesretninger

Line:

Master- og videreutdanning:

 • Informasjon om studietilbud
 • Spørsmål om opptak
 • Innpassing av tidligere utdanning
 • Studieløp over lengre tid
 • Permisjoner
 • Forlengelse av studierett for å fullføre studium

Maria:

Bachelor og videreutdanning:

 • Spørsmål om opptak
 • Spørsmål om innpassing og fullføring av bachelorstudieprogram
 • Spørsmål om manglende arbeidskrav
 • Fravær fra studiet
 • Studenter med lese- og skrivevansker om rettigheter ved høgskolen og om hjelpemidler
 • Tilrettelegging
 • Henvise til andre instanser (lege, sosionom, psykolog, logopedisk senter)
 • Alternative yrkesretninger

Rasmus:

 • Spørsmål om opptak til masterutdanning
 • Spørsmål om internasjonalt semester og utvekslingsmuligheter
 • Godkjenning av utenlandsk utdanning
 • Spørsmål om innpassing av emner
 • Spørsmål om lånekassen i forhold til utveksling
 • Registering og oppretting av avtaler med samarbeidsinstitusjoner
Oppdatert