Gå til innholdet

Internasjonal utveksling

Som student ved DMMH kan du ta deler av studiet i utlandet. Et studieopphold i utlandet vil gi deg minner for livet. Du blir kjent med andre lands kulturer, samtidig som du opplever en spennende og annerledes studiehverdag.
Innholdet i utvekslingen varierer etter hvilken vertsinstitusjon man kommer til. Noen steder er det en blanding av undervisning og praksis, andre steder er det kun praksis. Uansett får du anledning til å tilegne deg kunnskap og innsikt om andre lands barnekultur, barnehagevirksomhet og barnehagelærerutdanning.

Generell informasjon

Oppholdet varer i 13 uker og inngår som en godkjent del av studiet ditt ved DMMH.  

DMMH deltar i et omfattende nettverk av samarbeidspartnere. Vi har utvekslingsavtaler med høgskoler og universiteter i USA, Trinidad og Tobago, Nicaragua, Irland, England, Portugal, Belgia, Nederland, Tyskland, Tsjekkia, Slovakia, Slovenia, Hellas, Frankrike, Finland, Danmark, Sverige, Ungarn og flere afrikanske land, som Tanzania, Kenya, Swaziland, Namibia, Sør-Afrika og Botswana.

Informasjon om studiet og studiestedene gis tidlig i vårsemesteret. Tidligere utvekslingsstudenter gir informasjon om studiestedene de har vært ved i utlandet i løpet av januar. Liste over mulige studiesteder oppdateres fortløpende.  

Internasjonale studier har en egen søknadsprosedyre. Søknad om opptak skrives på engelsk, og alle søkere går igjennom en intervjurunde som foregår på engelsk. Alle søkere må ha bestått praksis i andre studieår og ha tatt minst 90 studiepoeng pr. 1. juli i utreiseåret. For noen studiesteder kreves spesielle språkkunnskaper og/eller karakterer.

Kostnader i forbindelse med studieoppholdet i utlandet dekkes av studenten selv. Dette inkluderer reise, reiseforsikring, evt. vaksiner, bøker, husleie og andre levekostnader. Det finnes ulike stipend- og støtteordninger, bl.a. Erasmusstipend (p.t. €400/€350 pr mnd.) og DMMH reisestipend (p.t. NOK 3000). Lånekassen gir vanlig lån med noe tilleggsstøtte til utenlandsstudier.

Oppholdet på 13 uker betyr 90 dager. Dette er innenfor grensen for turistvisum i de fleste land. Det er allikevel noen land som krever egne visum. Informasjon om dette gis på informasjonsmøte i høstsemesteret i kalenderåret før studiet starter. For deltidsstudenter gis informasjon i vårsemesteret året før studiet starter.
Oppdatert