Gå til innholdet

Hvorfor utveksling?

Som student ved DMMH kan du ta deler av studiet i utlandet. Et studieopphold i utlandet vil gi deg minner for livet. Du blir kjent med andre lands kulturer, samtidig som du opplever en spennende og annerledes studiehverdag.
Innholdet i utvekslingen varierer etter hvilken vertsinstitusjon man kommer til. Noen steder er det en blanding av undervisning og praksis, andre steder er det kun praksis. Uansett får du anledning til å tilegne deg kunnskap og innsikt om andre lands barnekultur, barnehagevirksomhet og barnehagelærerutdanning.

DMMH deltar i et omfattende nettverk av samarbeidspartnere. Vi har utvekslingsavtaler med høgskoler og universiteter i USA, Trinidad og Tobago, Nicaragua, Irland, England, Portugal, Belgia, Nederland, Tyskland, Tsjekkia, Slovakia, Slovenia, Hellas, Frankrike, Finland, Danmark, Sverige, Ungarn og flere afrikanske land, som Tanzania, Kenya, Swaziland, Namibia, Sør-Afrika og Botswana.

Informasjon om studiet og studiestedene gis tidlig i vårsemesteret. Tidligere utvekslingsstudenter gir informasjon om studiestedene de har vært ved i utlandet i løpet av januar. Liste over mulige studiesteder oppdateres fortløpende.

Internasjonale studier har en egen søknadsprosedyre. Søknad om opptak skrives på engelsk, og alle søkere går igjennom en intervjurunde som foregår på engelsk. Alle søkere må ha bestått praksis i andre studieår og ha tatt minst 90 studiepoeng pr. 1. juli i utreiseåret. For noen studiesteder kreves spesielle språkkunnskaper og/eller karakterer.

Kostnader i forbindelse med studieoppholdet i utlandet dekkes av studenten selv. Dette inkluderer reise, reiseforsikring, evt. vaksiner, bøker, husleie og andre levekostnader. Det finnes ulike stipend- og støtteordninger, bl.a. Erasmusstipend (p.t. €410/€460 pr mnd.) og DMMH reisestipend (p.t. NOK 3000). Lånekassen gir vanlig lån med noe tilleggsstøtte til utenlandsstudier.

Gode grunner til å studere i utlandet:

  • Utveksling gir deg en unik mulighet til å reise og oppleve verden
  • Du blir kjent med nye kulturer og lærer deg selv å kjenne
  • Utveksling gir deg utfordringer, og du har en gylden mulighet til å ta emner og praksis som du ikke kan ta hjemme
  • Utveksling er en utdannelse i seg selv, du lærer deg å navigere gjennom forskjellige kulturer
  • Utveksling gir deg en unik anledning til å lære et nytt språk eller forbedre dine egne fremmedspråklige ferdigheter
  • Du skiller deg ut på en positiv måte i arbeidsmarkedet
Oppdatert