Gå til innholdet

Internasjonalt semester

Internasjonalt semester 3. studieår heltid/4. studieår deltid
Internasjonalt semester for studenter på heltid, natur- og friluftsliv, flerkulturell forståelse og musikk, drama, kunst og håndverk er organisert som to fordypningsenheter:

 ”Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv – studier i utlandet” (ABIP-siu) ved studiepoenggivende samarbeidspartnere.

«Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv - casestudier i utlandet» (ABIP-case) for studier ved institusjoner som ikke gir studiepoeng.  

Disse studiene er et tilbud for studenter som ønsker å ta en del av sin barnehagelærerutdanning ved en utdanningsinstitusjon utenfor Norge, der utenlandsoppholdet inkluderer å ha praksis i en ”Early Childhood Education and Care”-institusjon (ECEC). 

Hvis du ønsker å bli tatt opp på denne fordypningen bør du rangere den øverst, ettersom opptak forutsetter gjennomført intervju og det kun er førsteprioritetssøkere som kan bli kalt inn til intervju.

Du skal også sende inn eget søknadsskjema til denne fordypningen.
 
Oppdatert