Gå til innholdet

Finansiering

Studier i Europa

Studenter som velger studieopphold ved en av våre europeiske samarbeidspartnere mottar ERASMUS-stipend. Dette skal bidra til å dekke merutgiftene (opphold/reise) ved å studere ved en utenlands høgskole/universitet. 

Stipendet er på ca € 400 eller € 350 pr. måned, avhengig av hvilket land du drar til. I tillegg kan studentene søke om stipend/lån og reisesestøtte i Statens lånekasse.

Utvekslingsstudentene får fritak for studieavgift ved vertsinstitusjonene.
 

Studier utenfor Europa

Studenter som velger et studieopphold i land med bilaterale avtaler, mottar et lite stipend fra DMMH på kr. 3000,-. Utover dette må studentene finansiere oppholdet selv. 

Du kan søke lånekassen om stipend til utenlandsoppholdet. Oppholdet må være godkjent av det norske lærestedet ditt som en del av utdanningen du er i gang med i Norge.

Andre utgifter

Alle studenter må ha en egen reiseforsikring. Tilleggsutgifter (avhengig av hvilket land du drar til), kan være visumkostnader og vaksinasjoner.
Oppdatert