Gå til innholdet

Internasjonalt semester 3. studieår heltid/4. studieår deltid

Studenter på DMMH har en mulighet til å reise utenlands i en praksisperiode.

Alle studenter, fra alle linjer inkludert deltidsstudenter, kan søke opptak til fordypningen Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv. 

Søknadsprosessen foregår i vårsemesteret i 2. klasse for heltidsstudenter og i vårsemesteret i 3. klasse for deltidsstudenter. Fordypningen går i høstsemesteret i 3. klasse for heltidsstudenter og i høstsemesteret 4. studieår for deltidsstudenter. Deltidsstudenter må ta fordypningen på heltid.

Oppholdet er på 13 uker og går både til USA, Europa, Afrika og Mellom-Amerika.

Internasjonalt semester for studenter på heltid, natur- og friluftsliv, flerkulturell forståelse og musikk, drama, kunst og håndverk er organisert som to fordypningsenheter:
 
- ”Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv – studier i utlandet” (ABIP-siu) ved studiepoenggivende samarbeidspartnere.

- «Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv - casestudier i utlandet» (ABIP-case) for studier ved institusjoner som ikke gir studiepoeng.  

Disse studiene er et tilbud for studenter som ønsker å ta en del av sin barnehagelærerutdanning ved en utdanningsinstitusjon utenfor Norge, der utenlandsoppholdet inkluderer å ha praksis i en ”Early Childhood Education and Care”-institusjon (ECEC). 

Hvis du ønsker å bli tatt opp på denne fordypningen bør du rangere den øverst, ettersom opptak forutsetter gjennomført intervju og det kun er førsteprioritetssøkere som kan bli kalt inn til intervju.

Du skal også sende inn eget søknadsskjema til denne fordypningen.

Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv - studier i utlandet:

Studiet består av en felles komponent på 15 studiepoeng som gis ved DMMH. Denne delen er felles med de som drar på casestudier i utlandet.  

Internasjonalt semester er et travelt semester, men det er også pakket med spennende erfaringer, ny kunnskap og, ikke minst, mulighet til å få et dypdykk i andre kulturer. 

I løpet av utenlandsoppholdet tar en 18 studiepoeng. Dette er kravet for at det 13 ukers lange studieoppholdet skal regnes som fulltidsstudier. Studiene tas ved en utenlandsk utdanningsinstitusjon med et studieopplegg som skal godkjennes av DMMH før utreise. Studenten får studentstatus på linje med øvrige studenter ved den utenlandske studieinstitusjonen og avlegger studiepoengsgivende eksamener som godkjennes som en del av utdanningen til bachelor barnehagelærer ved DMMH. 

Det inngår også 5 uker med praksis i en lokal barnehage i utenlandsoppholdet. Her får en et unikt innblikk i dagliglivet til barn og barnehageansatte i vertslandet. Som i studieløpet for øvrig gis det ikke studiepoeng for praksis. Det internasjonale semesteret (dvs. undervisning, praksis og eksamener) skal være i minimum 90 dager. 

 Studier ved høgskoler og universitet hos våre samarbeidspartnere i Europa, USA og Sør-Afrika er studiepoengsgivende.

Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv - case

Studiet består av en komponent på 15 studiepoeng som gis ved DMMH og er felles med de som drar på studiepoenggivende opphold i utlandet. 

I tillegg kommer en komponent på 15 studiepoeng som er et casestudie i en eller flere barnehager i utlandet og som tilrettelegges av DMMHs utenlandske studieinstitusjonspartnere. 

Eksamen avlegges ved DMMH som en del av utdanningen til bachelor barnehagelærer. 

Casestudier utføres i stor grad i barnehagepraksis i mellom-amerikanske og afrikanske land (unntatt Sør-Afrika) i samarbeid med DMMHs partnerinstitusjoner.

Oppdatert