Gå til innholdet

Slik søker du

Søknadsfrist for fordypning tredje studieår: 19. januar 2019.
Søkere som ønsker å bli vurdert for internasjonalt semester må velge dette som første alternativ i søknadsskjemaet i StudentWeb. I tillegg må alle studenter fylle ut et eget søknadsskjema spesielt for internasjonalt semester. Søknadsskjemaet ligger på denne siden.

I tillegg til å fylle ut søknadsskjemaet og legge ved karakterutskrifter, må alle studenter skrive en søknadstekst som dekker punktene listet opp nedenfor. Denne søknadsteksten blir tillagt stor vekt ved utvelgelsen av studenter. Andre utvelgelseskriterier finnes lengre ned på denne siden.

Hele søknadsprosessen foregår på engelsk, bortsett fra i de tilfeller der studenten søker seg kun til andre nordiske land.

Søknadsteksten må inneholde følgende punkter

 1. Give a brief description of yourself
 2. What do you consider to be your greatest strengths and weaknesses?
 3. Which areas of potential improvement do you have? 
 4. What do you expect to gain from studying abroad?
 5. Why should you be chosen to study abroad?
 6. How did you experience the cooperation within your basis group last year?
 7. How do you rate your own academic level?
 8. In what way can you be a good representative for QMUC?
 9. What is your motivation for studying abroad?

Kriterier for opptak

 • Bestått praksis i 2. klasse og har bestått minimum 90 stp. pr. 1. juli i utreiseåret
 • Motivasjon for studiet (søknad og intervju) og inntrykk fra intervjuet
 • Språkferdigheter (der det er relevant)
 • Praksislærers uttalelse fra praksis i 1.klasse
 • Praksisveileders uttalelse
 • Klassestyrers uttalelse (og andre klasselærere)
 • Karakterer fra 1.klasse
 • Fravær fra undervisning eller praksis i 1.klasse
 • Personlige egenskaper
 • Familiesituasjon og helse
 • Spesielle forutsetninger/erfaringer som er relevante i gitte sammenhenger
 • Refleksjon i forhold til studieutbytte og eget faglig- og pedagogisk bidrag
 • Sammensetning av studenter til de ulike stedene
 • Førerkort (der det er relevant)
 • Åpenhet for utenlandsstudier og praksis i flere land og kontinent

Intervju

Alle søkere blir kalt inn til intervju før endelig utvelgelse. Intervjuet er på engelsk.


Oppdatert