Gå til innholdet

Særskilt skikkethetsvurdering

Den særskilte skikkethetsvurderingen begynner når en tvilsmelding blir levert og vurdert av institusjonsansvarlig.
Studenten har rett på skriftlig varsel om at det foreligger tvil om vedkommendes skikkethet.

Institusjonsansvarlig har ansvar for å innkalle studenten til vurderingssamtale. Studenten kan møte til denne samtalen sammen med en person om ønskelig.

Institusjonsansvarlig har ansvar for at saken blir opplyst så godt som mulig.

Studenten skal få tilbud om utvidet oppfølging og veiledning med mindre det er åpenbart at oppfølging ikke er egnet til å hjelpe studenten. Dersom ekstra veiledning og oppfølging ikke medfører nødvendig endring og utvikling, skal institusjonsansvarlig fremme saken for skikkethetsnemnda.

Dersom studenten ønsker å engasjere advokat etter at saken er fremmet for skikkethetsnemnda vil høgskolen dekke utgiftene.

Les mer om Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning her