Gå til innholdet

Ta barnehagelærerutdanningen ved DMMH

Første dag på DMMH. For de fleste er dette begynnelsen på noe stort og viktig. En ting er sikkert, årene på DMMH vil gjøre noe med deg som menneske. 

Den dagen du går ut herfra har du med deg den kompetansen du trenger for å påvirke hvilken barndom barna skal få. Her på DMMH mener vi at dette er den viktigste jobben som finnes.

Ved DMMH tilbyr vi barnehagelærerutdanning heltid og deltid (samlingsbasert). I tillegg har vi følgende linjer:
- barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse
- barnehagelærerutdanning med vekt på natur og friluftsliv
- barnehagelærerutdanning med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk

Barnehagelærerutdanningen er en treårig bachelorutdanning på 180 studiepoeng.
 
En stor del av utdanningen består av praksis i barnehagen. I tredje studieår er det mulig å ta ett semester i utlandet.

Er du voksen nok til å jobbe med barn?