Gå til innholdet

Barnekultur, lek-, multimodal og estetisk teori, kunstpedagogikk

I dette emnet får studenten en teoretisk påbygging fra bachelor i kunst og kulturfaglige læringsprosesser, også kalt estetiske læringsprosesser.

Barnekultur, lek-, multimodal og estetisk teori, kunstpedagogikk

Beskrivelse av studiet
Pedagogikk, lekteori, barnekulturteori, multimodal teori, historie og filosofi knyttet til estetiske læringsprosesser står sentralt. Dette danner teorigrunnlaget for studentens valg av fortolkingsperspektiv i egen skapende utforsking. Det anbefales at dette emne tas sammen med  Kunstfaglig skapende fordypning (15 sp.)
Opptakskrav
Alle som tas opp til studiet må ha et veid gjennomsnitt med karakteren C eller bedre i det valgte kunstfaget/kunstfagene og på bacheloren for å kunne få opptak.

Det er tre hovedkategorier av søkere som tas opp:
Du må ha barnehagelærerutdanning med en kunst- og kulturrelatert fordypning.

Eller du må ha en treårig bachelor som pedagog (grunnskolelærer, barnevernspedagog, spesialpedagog, Steiner-pedagog) inkludert 60 sp. i det selvvalgte kunstfaget.

Eller du kan ha en bachelor i musikk, kunst og håndverk eller drama / norsk litteratur inkludert 60 sp. praktisk- pedagogisk kompetanse (faglærer).
Spørsmål om studiet eller opptak?