Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Emnestudier på masternivå

1-2 semester, deltid

Det er gitt mulighet til å søke seg inn på enkeltemner innenfor de ulike masterstudiene. Opptakskravet til enkeltemner er det samme som til masterstudiet som emnet hører inn under.

Emnestudier på masternivå

Beskrivelse av studiet

Følgende emner tilbys i studieåret 2021/22:

Emner fra Mastergradsstudium i barnehagekunnskap - barndom i et samfunn i endring (MBK):
- MBLOL4010 Lek og læring – diskurser og praksiser (15 stp.)
- MBEGM4000 Globalisering og kulturelt mangfold (15 stp.)
- MBMIL4020 Barnehagens fysiske og psykososiale miljø (15 stp.)
- MBMOD4030 Barns multimodale praksiser og tidlige literacy (15 stp.)

Emner fra Mastergradsstudium i barnehageledelse (MBL):
- MVPLK6000 Personalarbeid og ledelse i barnehagen (15 stp.)
- MVPLK6100 Kvalitetsutvikling og endring av barnehagen som organisasjon (15 stp.)
- MLSLE4010 Strategisk ledelse i barnehagen (7,5 stp.)
- MLLEL4000 Ledelse for læring (7,5 stp.)

Emner fra Mastergradsstudium i barnekultur og kunstpedagogikk (MKP):
- MKKSF4010 Kunstfaglig skapende fordypning (15 stp.)
- MKBKP4030 Teori barnekultur og kunstpedagogikk (15 stp.)

Emner fra Mastergradsstudium i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom (MSP):
Innen master i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom tilbys det ikke enkeltemner, men videreutdanningene
- Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 1
- Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 2

Opptakskrav

Emnene har ulike opptakskrav avhengig av hvilket program de tilhører. Se studieplanen. Opptak til et enkeltemne forutsetter at det er ledig plass. Studenter på DMMHs masterprogram har førsterett til plass på masteremner. Unntaket er opptak til videreutdanningene Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 1 og Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 2, der det holdes av et visst antall studieplasser for studenter ved videreutdanningene.

Dokumentasjon ved opptak til master og vidererutdanning.


Studieplan og pensum

Du finner emneplan og pensum for dette studiet i Studieplan for emnestudier på masternivå.

Spørsmål om studiet eller opptak?

Line Hellem
Seniorkonsulent Line Hellem studieveiledning@dmmh.notlf: 73 80 52 62
Rasmus Kolseth Rian
Førstekonsulent Rasmus Kolseth Rian rkr@dmmh.notlf: 73 80 52 20