Gå til innholdet

Emnestudier på masternivå

Det er gitt mulighet til å søke seg inn på enkeltemner innenfor de ulike masterstudiene. Opptakskravet til enkeltemner er det samme som til masterstudiet som emnet hører inn under.

Emnestudier på masternivå

Beskrivelse av studiet
Følgende emner tilbys i studieåret 2019-20:

Emner fra Mastergradsstudium i barnehagekunnskap - barndom i et samfunn i endring (MBK):
- MBEGM4000 Globalisering og kulturelt mangfold (15 sp.)
- MBLOL4010 Lek og læring - diskurser og praksiser (15 sp.)
- MBMIL4020 Barnehagens fysiske og psykososiale miljø (15 sp.)
- MBMOD4030 Barns multimodale praksiser og tidlige literacy (15 sp.)

Emner fra Mastergradsstudium i barnekultur og kunstpedagogikk (MKP):

- MKKSF4010 Kunstfaglig skapende fordypning (15 sp.)
- MKBKP4030 Teori, barnekultur og kunstpedagogikk (15 sp.)

Emner fra Mastergradsstudium i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom (MSP):
Innen master i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom tilbys det ikke enkeltemner, men videreutdanningene
- Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 1
- Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 2
Opptakskrav
Emnene har ulike opptakskrav avhengig av hvilket program de tilhører. Se studieplanen. Opptak til et enkeltemne forutsetter at det er ledig plass. Studenter på DMMHs masterprogram har førsterett til plass på masteremner. Unntaket er opptak til videreutdanningene Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 1 og Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 2, der det holdes av et visst antall studieplasser for studenter ved videreutdanningene.

Dokumentasjon ved opptak til master og vidererutdanning.


Studieplan og pensum
Du finner emneplan og pensum for dette studiet i Studieplan for emnestudier på masternivå.
Spørsmål om studiet eller opptak?