Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Emnestudier på masternivå

1-2 semester, deltid

Det er gitt mulighet til å søke seg inn på enkeltemner innenfor de ulike masterstudiene. Opptakskravet til enkeltemner er det samme som til masterstudiet som emnet hører inn under.

Emnestudier på masternivå

Beskrivelse av studiet

Følgende emner tilbys i studieåret 2022-23:

Emner fra Mastergradsstudium i barnehageledelse (MBL):
- MVPLK6000 Personalarbeid og ledelse i barnehagen (15 stp.)
- MVPLK6100 Kvalitetsutvikling og endring av barnehagen som organisasjon (15 stp.)
- MLSLE4010 Strategisk ledelse i barnehagen (7,5 stp.)
- MLLEL4000 Ledelse for læring (7,5 stp.)

Emner fra Mastergradsstudium i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom (MSP):
Innen master i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom tilbys det ikke enkeltemner, men videreutdanningene
- Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 1
- Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 2

Søkere som ønsker opptak til enkeltemner på både spesialpedagogikk 1 og 2 må søke på begge alternativer. 

Opptakskrav

Emnene har ulike opptakskrav avhengig av hvilket program de tilhører. Se studieplanen. Opptak til et enkeltemne forutsetter at det er ledig plass. Studenter på DMMHs masterprogram har førsterett til plass på masteremner. Unntaket er opptak til videreutdanningene Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 1 og Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 2, der det holdes av et visst antall studieplasser for studenter ved videreutdanningene.


Dokumentasjon

Du må laste opp vitnemål, karakterutskrift, attester og andre relevante dokumenter i Søknadsweb innen søknadsfristen. Se viktig informasjon om dokumentasjon ved opptak til master- og videreutdanning.

C-krav ved opptak til emner på masternivå

Mastergradsstudiene og enkeltemner innenfor disse studiene har C-krav. Det vil si at det vektede gjennomsnittet av opptaksgrunnlaget ditt (vanligvis bachelorgrad) må være 2,5 eller høyere. Se viktig informasjon om C-kravet og hvordan karaktersnittet beregnes.Studieplan og pensum

Du finner emneplan og pensum for dette studiet i Studieplan for emnestudier på masternivå

Spørsmål om studiet eller opptak?